úterý 15. října 2019

Materiály do výuky: 100 sloves do uvozovacích vět

Potýkáte se s neustálým opakováním slovesa "řekl" v žákovských pracích? Doslova do zblbnutí opravujete v uvozovacích větách stále stejné formulace? Zde je k dispozici materiál, který usnadní žákům výběr těch nejpřesnějších sloves, která "řeknou" více než jen to, že někdo něco "řekl". V novinách jsem se naučila šetřit místem, takže vím, že mnoho poví právě sloveso v uvozovací větě.
Posuďte sami, jak se liší stejná výpověď.
"Nesouhlasím," řekl xy.
"Nesouhlasím," rozčiloval se xy.
"Nesouhlasím," konstatoval xy.
"Nesouhlasím," odporoval xy.
"Nesouhlasím," odmlouval xy.
"Nesouhlasím," skandoval xy.
"Nesouhlasím," vztekal se xy.
"Nesouhlasím," přemýšlel xy.
"Nesouhlasím," hádal se xy.
"Nesouhlasím," huhňal xy.
"Nesouhlasím," kvičel xy.
"Nesouhlasím," hřímal xy.
"Nesouhlasím," hudroval xy.
"Nesouhlasím," slabikoval xy.
"Nesouhlasím," drmolil xy.
"Nesouhlasím," brblal xy.
"Nesouhlasím," kuňkal xy.

Ano, jsou to emoce a kontext, které právě uvozovací věta přibližuje. Sloveso  tyto informace nese. A jak se může změnit výpověď, když ke slovesu uvozovací věty přidáme ještě příslovečné určení způsobu a míry? Přemýšlejte.

"Nesouhlasím," velmi suše konstatoval xy.
"Nesouhlasím," trochu jízlivě konstatoval xy.
"Nesouhlasím," zcela tiše konstatoval xy.

Připravila jsem materiál, který pomůže žákům vnímat uvozovací věty jako plnohodnotnou součást napsaných promluv, ať už dialogů ve vyprávění nebo citací v publicistických textech.
Stovka karet sloves a doprovodné podklady, jako příprava do hodiny s dramatizací, zápis do sešitu a Slovníček budoucího spisovatele, do kterého mohou žáci nahlédnout při psaní textů, je ke stažení na https://www.ucitelnice.cz/produkt/2899

Soubor 150 příslovcí bude k dispozici již brzy.


Žádné komentáře:

Okomentovat