čtvrtek 30. května 2024

Itinerář: Školní výlet Boskovice

Plánujete školní výlety rádi? Já je mnohem raději plánuji, než ve finále vyúčtovávám. A realizace - to záleží, jak se sejde skupina žáků. 

Vím, že mnozí kolegové naopak neradi plánují, tak pod odkaz itineráře postupně vložím soubory s již zpracovanými výlety. 

ITINERÁŘ VÝLET BOSKOVICE ke stažení


pondělí 30. října 2023

Výtvarné soutěže

 

PŘEHLED VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ


ZÁŘÍ

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE

typ akce: každoroční
téma: Inspirující svět pohádek, básní a příběhů
věk: žáci ZŠ
technika: libovolná
formát: záložka
uzávěrka: 26. září 2023
podrobnosti:

ŘÍJEN

VYTVOŘ SI SVŮJ KOMIKS

typ soutěže: každoroční
téma: Kdo jiném jámu kopá
věk: žáci 8. a 9. tříd
technika: libovolná
formát: 6-8 panelů
uzávěrka: 23. října 2023
podrobnosti: https://www.gymjev.cz/skolni_novinky/vytvor-si-svuj-komiks-4/

KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ ADRA

typ soutěže: každoroční 
téma: komiks na téma jednoho ze 17 cílů udržitelného rozvoje
věk: od 12 do 26 let
technika: libovolná  (kresba, malba, fotostory, koláž)
formát: A3
uzávěrka: 31. října 2023
podrobnosti:
Komiksovou soutěž pořádá ADRA. Soutěžící zpracovává komiks jak po vizuální, tak po textové stránce.

LISTOPAD

OUT OF REALITY

typ soutěže: každoroční 
věk:  8. a 9. třídy ZŠ
formát: A3
maximální počet odevzdaných prací: 1
technika: kresba, malba, grafika, kombinovaná technikauzávěrka:  6. listopadu 2023 poštou či elektronicky
termín pro odevzdání díla: do 24.11. 2023 na adresu: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, k rukám předsedy Umělecké rady školy, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
podrobnosti:
Vyhodnocení prací: účastnící soutěže budou pozváni na vyhodnocení prací, které se uskuteční v budově školy Tyršova 500/6, Letovice. Vítězům budou předány hodnotné ceny:
1. místo - poukaz na zakoupení výtvarných potřeb v hodnotě 1500 Kč
2. místo - poukaz na zakoupení výtvarných potřeb v hodnotě 1000 Kč

PROSINEC


Děti malují pro Konto Bariéry 2023/2024 I. Zima

typ soutěže: každoroční 
téma: INSPIROVÁNO LITERÁRNÍM DÍLEM
termín pro přijetí a odevzdání prací: 1. 10. - 31. 12. 2023
kategorie:
1. kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 6 – 10 let)
3. kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 11 – 15 let)
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let
formát:  Doporučený formát prací je čtverec.
podrobnosti: Nepřeberné množství literárních děl nabízí nechat se inspirovat a prostřednictvím kresby, malby, grafiky a dalších výtvarných technik doplnit knihu například ilustracemi.
Toto témata vybízí ke kombinování různých výtvarných technik, jakými jsou např.: kresba a malba v kombinaci koláží nebo frotáží a podobně, různé grafické techniky.
Práce je možné zasílat kdykoliv v období trvání jednotlivých témat v elektronické podobě v dostatečném rozlišení na emailovou adresu detimaluji@luzanky.cz

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS

typ soutěže: každoroční 
věk: MŠ až 16+
téma: Hmyzí říše; Les na talíři; Život v lesních tůních; Houbová monstra; Lesní ptactvo (jednotliví účastníci); Ručně vyrobená knížka o lese (společná práce více uchazečů) *
formát: do A2
technika: kresby, malby, grafika, leporela apod., (Pozor! trojrozměrné práce nebudou přijaty do soutěže! *s výjimkou soutěžních témat a kategorií pro kolektivní práce) n
uzávěrka přihlášek knihoven: 18.12.2023
odevzdání prací: do 9. 2. 2024 v zapojených knihovnách nebo zaslání na jejich adresu

LEDEN

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

typ soutěže: každoroční
územní omezení: okres Přerov
věk: MŠ, ZŠ, Speciální školy, ZUŠ
téma: Kvetoucí zahrada
termín: do 5. 1. 2024
formát:  A3

KOMENSKÝ A MY

typ soutěže: každoroční (literární a výtvarná pro 1. stup.)
téma: Orbis pictus 21. století 
věk: 1. – 3. ročníky ZŠ; 4. a 5. ročníky ZŠ
termín uzávěrky celostátního kola: 31. 1. 2024
Soutěž má v každé kategorii školní a ústřední (celostátní) kolo. Školní kola si organizují samy školy a do ústředního kola postupují práce podle předem určeného klíče pro každou jednotlivou kategorii.
podrobnosti:
Kategorie A nazvaná Orbis pictus 21. století – nové stránky knihy Svět v obrazech očima dětí je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníků ZŠ, ve druhé (A2) pak děti 4. a 5. ročníků ZŠ. Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola maximálně 5 prací.

PŘÍRODA KOLEM NÁS

typ soutěže: každoroční
téma: Příroda
věk: kategorie od MŠ až  po 9. ročník ZŠ (15 let)
termín uzávěrky: 31. 1. 2024
technika: originály kreseb, maleb či grafiky s motivy přírody, nezasílat trojrozměrné exponáty, díla polepená přírodninami, kopie obrázků či fotografie
podrobnosti: 
Poslání soutěže: Zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí, které získaly na svých toulkách přírodou a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

ÚNOR

MDVV LIDICE 2024 

typ soutěže: každoroční 
téma: Karavana
technika: kresba/malba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, film/animace a výtvarné objekty
formáty: 
maximální formát plošné práce: 70 × 50 cm.
maximální formát prostorové práce: 100 × 70 × 40 cm, váha max. 10 kg.
filmy/animace – max. délka 3 minuty
uzávěrka: 9. února 2024

BŘEZEN 

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024

typ soutěže: každoroční
věk: 3 -18 let
uzávěrka: 31. 3. 2024
odevzdání prací: 28. 4. 2024
podrobnosti: Jedná se o návaznost na RVP pro předškolní vzdělávání, RVP pro základní vzdělávání, RVP pro základní umělecké vzdělávání, RVP pro gymnázia, RVP středního odborného vzdělávání, RVP pro speciální vzdělávání a RVP v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií. Účastníci soutěže v rámci vybrané části se mohou komplexně realizovat a využít svých dosavadních znalostí a zkušeností při svém uměleckém projevu. Vzhledem ke specifičnosti oblasti, na kterou je tento projekt zaměřen, se jedná o další vzdělávání a rozšiřování rozsahu znalostí.
kontakt: fenclova@dh.cz, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

PŘÍRODA OBJEKTIVEM

typ soutěže: každoroční, čtyřkolová
věk:  tři věkové kategorie
téma: 
technika: fotografie (výhradně tuzemské přírody)
formát:
uzávěrka: 
odevzdání prací: (obvykle 15. března, 15. června, 15. září , 15. prosince)
podrobnosti: Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii „C“ soutěží podporovaných MŠMT). https://www.emop.cz/fotosoutez

Děti malují pro Konto Bariéry 2023/2024 II – Jaro

typ soutěže: každoroční 
téma: PLANETA ZEMĚ OČIMA SIRA DAVIDA ATTENBOROUGHA
termín:  pro přijetí a odevzdání prací 1. 1. - 31. 3. 2024
kategorie:
1. kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 6 – 10 let)
3. kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 11 – 15 let)
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let
formát:  Doporučený formát prací je čtverec.
podrobnosti:
Sir David Attenborough je znám především svými filmovými přírodovědnými pořady BBC, kterými ovlivnil pohled na planetu Zemi nejen mnoha dokumentaristů, ale i široké veřejnosti. Výtvarné práce by měly ukázat rostliny, živočichy nebo celé ekosystémy jeho pohledem – tedy jako zajímavé, inovativní, pestré...
Vhodné techniky pro zpracování jsou kromě kresby a malby i frotáž, perokresba, kresba uhlem, linoryt, suchá jehla, slepotisk.
Práce je možné zasílat kdykoliv v období trvání jednotlivých témat v elektronické podobě v dostatečném rozlišení na emailovou adresu detimaluji@luzanky.cz

DUBEN

KRKONOŠE OČIMA DĚTÍ

typ soutěže: každoroční
věk: 
Předškolní věk (do 6 let)
Žáci 1. – 3. tříd (6 – 9 let)
Žáci 4. – 6. tříd (9 – 12 let)
Žáci 7. – 9. tříd (12 – 15 let)
Speciální zařízení (věk neomezen)
téma: 
Vlk je v Krkonoších opět doma – výtvarné zobrazení vlka jako šelmy nebo pohádkové postavy
Síla rostlin – jejich barevnost, vůně, velikost, tvar či místo, kde je jejich království
Krkonoše očima dětí - volná tvorba
uzávěrka: 5. 4. 2024

ČÍMTAČÁRA

typ soutěže: každoroční
věk: 6 - 18?
téma: ještě nebylo vyhlášeno
kategorie: ZŠ, SŠ, ZUŠ, SOŠ, kroužky
uzávěrka: ještě nebyla vyhlášena, obvykle do 31. dubna
podrobnosti: https://www.cimtacara.cz/

ČERVEN
ČERVENEC

Děti malují pro Konto Bariéry 2023/2024 II – Léto

typ soutěže: každoroční 
téma: PORTRÉT
termín pro přijetí a odevzdání prací: 1. 4. - 31. 7. 2024
kategorie:
1. kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 6 – 10 let)
3. kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ děti ve věku 11 – 15 let)
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let
formát:  Doporučený formát prací je čtverec.
podrobnosti: 
Portrét je nejenom zobrazení osoby s dominancí jejího obličeje zachycující její podobu, jsou to i detaily, které dokreslují charakter osoby, její náladu a osobnost.
Na portréty se klasicky používají kresba nebo malba, ale lze využít i řadu dalších technik nebo jejich kombinace.
Práce je možné zasílat kdykoliv v období trvání jednotlivých témat v elektronické podobě v dostatečném rozlišení na emailovou adresu detimaluji@luzanky.czSRPEN

středa 18. ledna 2023

Mondrian ve škole

Piet Mondrian kóduje zlepšováky do školy - tak by se dala nazvat příprava pro dvě hodiny výtvarky ve vyšších ročnících ZŠ. Podrobně sepsáno v přípravě. Dostupné na Učitelnici https://www.ucitelnice.cz/produkt/19445
Odzkoušeno s deváťáky, mj. i v suplované hodině. Za "kafe" připraveno pro vás.


pondělí 9. ledna 2023

Čeština pod drobnohledem - zpětná vazba pro učitele i žákyBlíží se pololetí a s ním přichází bilancování. Co se daří, co ne, co je třeba zlepšit, co opustit.

Sebehodnocení téměř stejným dokumentem jsem prováděla v uplynulých čtyřech letech každé pololetí. Vyplněné jsem si přečetla a uschovala. Na konci 9. třídy jsem listy žákům vrátila. Mile mě překvapilo, s jakým zaujetím si své sebehodnotící listy z předchozích let pročítali, komentovali své pravopisné nedostatky i vzkazy, které mi psali.

Letos jsem do dokumentu přidala ještě požadavky RVP. Třeba se vám, kolegové češtináři, bude hodit. Součástí je i editovatelný dokument, kde si můžete přesně nastavit, upravit, konkretizovat, co potřebujete zjišťovat.