čtvrtek 2. ledna 2020

Talentové zkoušky z výtvarky – jak sestavit portfolio domácích prací?Začátkem ledna se konají talentové zkoušky na střední umělecké školy, respektive na umělecké obory. Těch se dá v současné době studovat kolem tří desítek ať už zakončených maturitou nebo výučním listem. Jak maturitní, tak učební umělecky zaměřené obory vyžadují složení talentových zkoušek, jejichž součástí bývá hodnocení domácích prací. (Seznam oborů naleznete níže.)

Jak vybrat domácí práce?

Pravděpodobně každý, kdo talentovou zkoušku v minulosti skládal, řešil, které práce zařadit a které ne. (Počítám i s výjimkami, které to neřešily a vzaly, co padlo do ruky.) Někdo si lámal hlavu sám, jiný požádal třeba svého učitele ve škole nebo na ZUŠce o radu.
Než začne uchazeč vybírat práce, které mají přesvědčit komisi o jeho talentu, je nutné znát přesná kriteria dané školy. Obvykle jsou uvedena na webových stránkách, případně je žáci obdrželi v písemné podobě např. na přípravných kurzech.

Postup při skládání portfolia

1) Portfolio domácích prací je nutné složit přesně dle zadání školy, kam se uchazeč hlásí. 

Pokud není přesně stanoveno, kolik a jaké práce donést, sestavila jsem „průnik“ požadavků středních výtvarných škol:
a) počet prací Většina škol požaduje dodání 10 – 20 domácích prací. Kompromisem je tedy 15 děl.

b) témata
V souboru děl by neměla chybět zátiší, lze doplnit o figurální nebo přírodní motivy.

c) techniky
Základem je vždy kresba (tužka nebo uhel), ale malby by rovněž měly být součástí. Je fajn do portfolia zařadit minimálně dva druhy maleb – akvarelové techniky a malby "krycí" barvami (tempera, akryl, olej), popřípadě pastel. Ukázky multimediální tvorby či animace nejsou nutné, pokud se žák nehlásí přímo na tento nebo blízký obor, avšak ukážou na uchazečovu kreativitu či všestrannost.

d) formát
A4 je minimum, A3 lepší, A2 fajn. Pokud máte více drobných věcí, je účelné jejich sloučení na větší formát. Některé školy přímo požadují stejný rozměr (menší věci nalepené na jednotném formátu). Multimediální tvorba se obvykle prezentuje prostřednictvím DVD.

e) prezentace/transportUchazeč by neměl přinést domácí práce srolované v tubusu, ale v deskách. Usnadní komisi prohlížení, výkresy se nebudou svinovat. Některé školy mají požadavek na práce v deskách dokonce přímo v podmínkách. Pozor, dodržte pokyny ohledně podepsání výtvorů. Někde musí být práce podepsány, jinde se hodnotí anonymně dle čísla uděleného pro přijímací řízení.

2) Možnosti obsahu portfolia

a) kresba
5x (tužka, uhel, rudka, perokresba - např.: zátiší, detail, draperie, přírodní motiv, figura, portrét,…)

b) malba
3x (možné techniky: 1x tempera, 1x akvarel, 1x pastel - např.: zátiší, krajina, abstrakce, město, příroda, portrét,…)

c) grafika
1x (možné techniky: linoryt, suchá jehla, tisk z plochy, nebo jiné formy grafiky  - např.: logo, přání, pozvánka, ilustrace…)

d) prostorová tvorba
1x (např.: keramický objekt, papírový objekt, socha, ... - vhodné vyfotografovat, vytisknout, doplnit popis)

e) osobní téma
Příjemně působí, když do portfolia žák zařadí téma, které je mu blízké a které zpracovává opakovaně různými technikami, z různých úhlů pohledu.

3) Kritické zhodnocení portfolia

V případě, že má žák dostatek prací, není pro učitele ZUŠ nebo ZŠ problém vybrat ty nejzdařilejší. Pokud je k dispozici prací málo, nebo si je uchazeč vybírá sám, či v kruhu rodinném, je třeba se podívat na výtvory „nezávislýma očima“.

Kriteria by měla být podobná jako u talentových zkoušek. U kresby podle předlohy se obvykle hodnotí umístění do formátu, stavba a modelace, výraz a vystižení charakteristických rysů. U jiných typů prací bývá hodnocena: představivost, nápaditost, fantazie, cit pro výtvarné výrazové prostředky, prostorové zobrazení, zvládnutí práce s materiálem a zvládnutí použité techniky.

A na co by určitě neměli uchazeči rozhodně zapomínat je čistota provedení. Uhly, pastely a obdobné suché materiály je třeba řádně zafixovat, kresby tužkou by neměly být ušpiněné na okrajích atp. 

Rady na závěr: 
1. Při kompletaci portfolia je praktické rozložit díla, aby byla všechna vidět. Tedy třeba na podlaze ve třídě, pokoji, na chodbě. Výtvory, které vyhodnotíte jako URČITĚ NE, ASI NE nebo SPÍŠE NE otočte a znovu se k nim nevracejte. Ze zbylých děl vytvoře reprezentativní soubor, který umožní porotě zhodnotit váš potenciál dle výše uvedených kritérií. Rozložení děl je praktičtější než prohrabování se hromadou výkresů v deskách. Přehlednost usnadní porovnávání a vybírání.
2. Nejste-li si jistí, zda práci do portfolia zařadit ať už z jakéhokoliv důvodu, nebo čistě pocitově, nedávejte ji tam!
3. Soubor prací by měl obsahovat díla z posledního tvůrčího období. (Obrázky z prvního stupně ZŠ nebrat.)
4. Popisujete-li žák svá díla, je důležité, aby věděl, že je nutné věnovat pozornost úpravě písma. Pro psaní popisků je dobrá tužka nebo slabý popisovač. Textu je potřeba vymezit správné místo, dbát na jednotný charakter liter.
5. Má-li uchazeč za sebou už nějakou výstavu (nebo svůj web prezentují jeho vlastní tvorbu) není špatné tuto informaci spolu s fotografií (prtsc) připojit.

Kde žáci uplatní svůj výtvarný talent? 

Seznam čtyřletých oborů zakončených maturitou

Seznam tříletých oborů s výučním listem 


Žádné komentáře:

Okomentovat