Odkazy na zajímavé přípravy - VV

Barva, dekor, textura 

Komentáře k sérií inspirativních fotografií zaměřených na hledání zajímavých vztahů mezi objekty v interiéru i exteriéru. (2.stupeň ZŠ)https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1400/barva-dekor-textura-jako-inspirace.html/

Člověk a město - Mimozemská města

Uplatnění subjektivity a fantazijních představ při vlastní tvorbě. Hledání rozmanitosti podob prostoru fiktivního světa. Vyjádření specifičnosti prostoru pomocí jazykových a vizuálně obrazných prostředků. (2.stupeň ZŠ)
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1160/clovek-a-mesto-mimozemska-mesta.html/

Zátiší jako vztah mezi objekty

Reflexe tvůrčí činnosti žáků založené na hledání osobitého přístupu k vnímání, tvorbě a interpretaci zátiší - výběr prostředí a objektů, hledání "obrazu" zátiší, uplatnění objektů v komunikaci, dialog objektů a prostředí.

Kánon hlavy (portrét en face)

Prezentace se zadanými úkoly má žáka seznámit se základním kánonem hlavy. Součástí prezentace je pracovní list, který se používá k prvnímu úkolu v přední části prezentace.


Výtvarné náměty pro nižší ročníky 
Široký výběr námětů s popisem postupu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat