Publikace ke stažení - VV

Kvalita ve výtvarné výchově

POSPÍŠIL, Aleš, ŘEPA, Karel & ŠOBÁŇOVÁ, Petra, eds. et al.

Jedná se o rozsáhlou kolektivní monografii reflektující téma kritérií kvality ve výtvarné výchově. Publikace je strukturována do celkem pěti tematicky ucelených částí:
Kvalita v rámci didaktického diskurzu výtvarné výchovy
Tvůrčí proces a kreativita v kontextu kvality výtvarné edukace
Učitel – klíčový faktor kvality
Kvalita v kontextu učitelského vzdělávání Aspekty kvality výtvarné výchovy v praxi

Ke stažení ZDE.

Téma – akce – výpověď
Projektová metoda ve výtvarné výchově

Kolektivní monografie Téma – akce – výpověď pojednává o projektovém vyučování, a to v kontextu reformních pedagogických směrů první poloviny 20. století, české výtvarné výchovy a vysokoškolské přípravy budoucích učitelů tohoto vzdělávacího oboru. Cílem je nabídnout studentům a učitelům výtvarné výchovy nové metodické impulsy rámované historickým a teoretickým kontextem projektové metody a ukázat, kudy se dnes projekty ve výtvarné výchově ubírají. V knize je postupně představen historický, teoretický i pedeutologický kontext metody a dále více než desítka ryze současných projektů na nejrůznější témata a s využitím širokého spektra klasických i nových vyjadřovacích prostředků.
Ke stažení ZDE

O art brut

JOCHMANN, Petr
Art brut je oblastí prvotní výtvarné tvorby vznikající bez přímé vazby na zprostředkování kulturou. Vyznačuje se několika charakteristickými rysy, jež v umění hlavního proudu nenajdeme vůbec anebo jen v omezené míře: není podmíněno dominantní kulturou své doby, vzniká bez ohledu na příběh dějin umění; každá z autorských osobností rozvíjí vlastní typický styl, jímž se výrazně odlišuje od ostatních. Setkáme se s velkými tvůrčími osobnostmi, jejichž dílo se již stalo svým způsobem klasickým – s Adolfem Wölflim, Aloïse, Johanem Hauserem, Annou Zemánkovou, Henrym Dargerem, Friedrichem Schröder-Sonnesternem a řadou dalších. A zmíníme se i o lékařích, organizátorech a teoreticích, kteří hodnoty této tvorby rozpoznali mezi prvními, a její vznik tak vlastně do značné míry umožnili: mezi jinými to byli Walter Morgenthaler, Hans Prinzhorn a Jean Dubuffet.
Ke stažení ZDE.

Didaktika výtvarné výchovy

KITZBERGEROVÁ, Leonora
Publikace Didaktika výtvarné výchovy je určena především studujícím distančního studia výtvarné výchovy. Zabývá se cíli a výchovným a vzdělávacím obsahem výtvarné výchovy v prostředí základních škol a gymnázií, seznamuje s obsahem rámcových vzdělávacích programů a uvádí je do souvislostí se současnou školní realitou a jejím sociálním a kulturním zázemím. Základy didaktiky výtvarné výchovy představuje na základě konkrétních zkušeností z výuky v současných školách, především na čtyřletém gymnáziu, ale reflektuje i zkušenosti ze základních škol a z galerijní pedagogiky. (2014, ISBN 978-80-7290-667-3)
Ke stažení ZDE.

Tvoříme společně
Metodika pro výtvarnou výchovu s proinkluzivními přístupy k uměleckému vzdělávání

ŠOBÁŇOVÁ,  Petra
Cílem metodiky, jež vyšla v roce 2018 v elektronické podobě v rámci projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání, je podpořit učitele, aby byli lépe připraveni na začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky uměleckých oborů, konkrétně do výuky výtvarné výchovy.
ke stažení ZDE.


Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele 

LASOTOVÁ, Dáša, BEJLOVEC, Radim
studijní opora je určena studentům připravujícím se na závěrečnou pedagogickou praxi, může prospět i začínajícím učitelům.

Ke stažení ZDE.

Elektronická učebnice - metodický materiál pro výuku dramatické výchovy, výtvarné výchovy, praktických činností a hudební výchovy v anglickém jazyce

Ke stažení na elektronicka-ucebnice---workshopy-a-projektyvera-rymiecova-projekt-erasmus-plus-2014---2016.zip

Výtvarná výchova k projektu Environmentálního vzdělávání metodika pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia

CIKÁNOVÁ, Karla, SEDLÁK, Michal
Textová část publikace z roku 2007  obsahuje stručné uvedení cílů projektu, souvislosti environmentální a výtvarné výchovy ve vazbách na Rámcový vzdělávací program. Podstatná část je věnována příkladům výtvarných řad námětů pro výtvarné činnosti v souvislostech s aplikováním poznatků environmentální výchovy jako možných východisek k výtvarné tvorbě. A to ve čtyřech celcích: Příroda, Člověk a lidská společnost, Interakce člověka a životního prostředí, Péče o životní prostředí. Materiály na přiloženém CD dále rozvíjejí tyto čtyři celky. Uvádějí deset myšlenkových a námětových map vybraných témat. Zaznamenávají, jak téma v dílčích výtvarných námětech souvisí s oblastí přírody, hmotné kultury a umění (např. témata Krajina, Strom, Ptáci, aj.). Dále se textové materiály dotýkají hodnocení výtvarných činností a způsobů prezentací. Ve zvláštním souboru je uveden seznam metodické a motivační literatury.


Textová část ke stažení ZDE.


Disertační, diplomové a bakalářské práceVýtvarné hry s -ismy

Frýbová, Monika 
Cílem  diplomové práce je vytvoření metodických listů inspirovaných dějinami umění 20. století na základě prostudování odborné literatury. Dílčím cílem je zjištění, zda učitelé na 1. stupni základních škol zařazují do výuky výtvarné výchovy hodiny inspirované touto tématikou.

Ke stažení ZDE


Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

VRŠKOVÁ, Olga
Disertační práce z roku 2008 mapuje transdisciplinární prostředí na rozhraní mezi výtvarnou výchovou a environmentální výchovou. Popisuje přístupy k realizaci cílů environmentální výchovy založené na principech výtvarné výchovy. Ukazuje možnosti, výhody i úskalí plynoucí z provazování environmentální a výtvarné výchovy. Vykresluje terminologické zázemí environmentální výchovy a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji realizované v rámci výtvarné výchovy.  

Ke stažení ZDE.


Žádné komentáře:

Okomentovat