čtvrtek 19. září 2019

Přehled výtvarných soutěží pro žákyA, jako avízo...

Přehled výtvarných soutěží. Obsaženy jsou všechny soutěže uvedené ve věstníku MŠMT, ostatní budou doplňovány postupně. Ročník soutěže je vztažen ke školnímu roku 2019/2020.

Výtvarné soutěže

Celostátní

 • Kdo, když ne my - literární a výtvarná soutěž

 • Téma: Kdo, když ne my?! Letos slavíme třicetiny revoluce, kterou tenkrát odstartovaly studentské protesty. Co znamená svoboda pro současné studenty středních škol? Do soutěže lze přihlásit novinový sloupek nebo vytvořené výtvarné dílo. Nejpovedenější výtvory budou publikovány Deníkem N, vystaveny v Centru současného umění DOX a promítány přímo během oslav 17. listopadu v Praze. Na dané téma je třeba vytvořit výtvarné dílo v jakémkoliv formátu. Technika libovolná. Může jít o obraz, koláž, video, fotografii atd. Dílo, či cyklus mohou studenti vytvořit sami, ale taky třeba v rámci hodiny výtvarky se svými spolužáky. Dílo nahrajte (případně vyfoťte) na instagram pod hashtagem #kdokdyznemy. Svá díla mohou přihlašovat studenti středních škol prostřednictvím instagramu pod hashtagem #kdokdyznemy do 1. listopadu 2019. Připojte název své školy. Podmínkoupro účast v soutěži o vystavení v DOXu je pojmenování díla. Organizátoři doporučují napsat i krátkou anotaci v maximálním rozsahu 300 znaků (není podmínkou). Ostatní techniky - malby, kresby, apod. – je nutné odeslat poštou do 8.listopadu. Kontakt: https://www.festivalsvobody.cz/studenti/

 • Škola hrou 
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma "Škola hrou". Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019. Pravidla zde https://opvvv.msmt.cz/download/file4110.pdf
Kontakt: Vilma Tůmová, Odbor technické pomoci OP VVV, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, email: soutezopvvv@msmt.cz https://opvvv.msmt.cz/aktualita/skola-hrou.htm?a=1

 • Evropa ve škole (29. ročník) – výtvarná a literární soutěž ve 4 věkových kategoriích
4 kategorie dle věku MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ, SVČ - Š (do 14. 2. 2020), K (do 31. 3. 2020),    Ú (5-6/2020)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 775 878 691, e-mail: steflova@nidv.cz, www.talentovani.cz

 • Komenský a my (18. ročník) – výtvarná a literární soutěž pro žáky ZŠ a SŠ na téma J. A. Komenský a jeho dílo
A- ZŠ a ZUŠ (1.-5. roč. do 11 let) Š (10/2019 - 1/2020), Ú (3/2020)
výtvarné práce B - ZŠ a ZUŠ (6.-9. roč. do 15 let) Š (10/2019 - 1/2020),Ú (3/2020)
literární práce C - SŠ (1.- 4. roč.) Š (10/2019 - 1/2020), Ú (3/2020)
(3/2020) odborná literární práce
Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek, Základní škola J. A. Komenského Brandýs, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel. 603 889 433, e-mail: zsreditel@ttnet.cz, www.zsbrandysno.cz

 • Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (48. ročník) – výtvarná soutěž
účastnit se mohou děti ve věku 4-16 let , přihlášky (do 14. 2. 2020), Ú (5/2020)
Kontaktní adresa: Mgr. Lenka Zmeková, Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice, tel. 736 642 318, e-mail: zmekova@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz

 • Figura (13. ročník) – soutěž v oblasti kresby a malby figury
Ú (1. - 31. 10. 2020 )
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Výborná, ak. mal., Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov, tel. 728 428 297, e-mail: sups@supsck.cz

Fotografie

 • Příroda objektivem (9. ročník) – digitální fotografická soutěž jednotlivců zaměřená na přírodu ČR
kategorie: do 13 let, 14 až 18 let, nad 18 let; termíny: Š (min. 14 dní před Ú), Ú (15. 3. 2020, 15. 6. 2020, 15. 9. 2020, 30. 11. 2020)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Mladí ochránci přírody, z. s., Dittrichova 337/9, 120 00 Praha 2, tel. 606 900 286, e-mail: CDM@emop.cz, www.ekosouteze.cz

 • Soutěž Daniel (17. ročník) – literární, historická a fotografická soutěž Daniel
Ú (5/2020)
Kontaktní adresa: Denis Doksanský, Český spolek přátel Izraele, Štěpánská 643/39, 110 00 Praha 1, tel. 777 253 338, e-mail: marketa.chytra@sion.cz

 • Vzdělání a řemeslo (26. ročník) – soutěže: Truhlář roku, Celostátní soutěž ve fotografování, Celostátní rétorická soutěž, AR Junior 2020, Veletrh fiktivních firem
Ú (7. - 9. 11. 2019, areál Výstaviště České Budějovice)
Kontaktní adresa: Výstaviště České Budějovice a.s., Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, tel. 770 165 901, e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz

Filmová tvorba

 • Celostátní přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže VIZE (17. ročník) – přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže
ZŠ, G, ZUŠ, SVČ; K (2. 9. 2019 - 19. 4. 2020), Ú (6/2020, Blansko)
Kontaktní adresa: MgA. Jiří Forejt, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, tel. 723 744 883, e-mail: forejt@nipos.cz, www.artama.cz

 • Celostátní soutěž v animované tvorbě dětí a mládeže Animág Kroměříž (5. ročník) – soutěž v animované tvorbě pro žáky ZŠ a SŠ
ZŠ, SŠ: vyhlášení 1. 11. 2019, Š (do 30. 3. 2020), Ú (1. 4. - 3. 6. 2020)
Kontaktní adresa: Mgr. Martin Číšecký, Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, tel. 608 416 009, e-mail: m.cisecky@ped-km.cz, www.animag-kromeriz.cz

Estetika

 • Floristická soutěž (9. ročník) – aranžování živých květin pro žáky ZŠ a SŠ
kategorie: ZŠ, SŠ  O (4/2020), K (5-6/2020), Ú (7/2020)
Kontaktní adresa: Mgr. Vlasta Ambrožová, Český zahrádkářský svaz, z. s., Rokycanova 318/15, 130 00 Praha, tel. 731 616 535, e-mail: vlasta.ambr@seznam.cz, www.zahradkari.cz/fs

Regionální soutěže

Pardubický kraj

 • Hledáme mladého grafika Pardubického kraje. 
 • Jedná se o soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol v Pardubickém kraji. Téma pro rok 2019 je Život v síti.
Zadání: Zamysli se nad tím, co nám přináší moderní technologie (např. internet, chytré telefony, robotika...), vytvoř výtvarné dílo na téma "Život v síti", můžeš zvolit kresbu, malbu, nebo vytvořit PC grafiku, své dílo zpracuj ve formátu A3 (297 x 420 mm)
Kontakty:
výslednou práci nám zašli elektronicky, nebo poštou, e-mail: rajmova@gyasos-prelouc.cz, adresa: Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč, Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč, telefonická infolinka: 728 084 884
Harmonogram:
 • 04.10.2019 přihláška do soutěže (jméno + příjmení + adresa ZŠ) na kaplanova@gyasos-prelouc.cz
 • 18.10.2019 uzávěrka 1. kola (tj. konečné datum pro odeslání výtvarného díla do soutěže)
 • 12.11.2019 finálové kolo pro 20 nejlepších děl na Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč

Žádné komentáře:

Okomentovat