úterý 3. září 2019

Dveře do nikam

O, jako osobní..

Svitavy včera, t.j. 2.9. 2019, nikoliv neprodleně po skončení druhé světové války, jak by se mohlo na první, zběžný, pohled zdát.
Rekonstrukce bývalého kláštera, dnes budovy Domova na rozcestí.  Z historických částí kláštera se moc  nezachovalo, a tak tomu bude i nadále. Objekty se postupně ubourávají a dostavují. Jen pro zajímavost, nejstarším objektem je kaple, která byla původně dřevěná. Po požáru, který objekt zcela zničil, byla na stejném místě později vystavěna kaple kamenná. (Je vidět na spodním snímku.) Kdysi zámožný svitavský občan Thomas Christ věnoval městu peníze na výstavbu kláštera s přáním, aby řádové sestry pečovaly v tomto klášteře o nemocné staré občany a malé děti. Sociální služby zde tedy, na rozdíl od  zdí, zůstávají por různými hlavičkami provozovatelů desetiletí, ba dnes se dá říci, že už je to století..

Zdroj informací: https://www.dnrsvitavy.cz/historie-a-soucasnost/

Žádné komentáře:

Okomentovat