neděle 18. února 2018

Dyslexie: Tipy na videa


Filmy z youtube k využití.
Dyslexie - podpora pro rodiče

Virtuální hospitace - výuka českého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení

Webinář: Školní strašák dyslexie