pondělí 19. února 2018

Dyslexie: Aplikace pro Android

Tipy na aplikace pro tablety a mobilní telefony.

Oko hrátky


Tato aplikace je zaměřena na rozvoj zrakového vnímaní. Je zaměřena na diferenciaci figury a pozadí, zrcadlení, překrývání, vnímání obrysů, stínů a také podobných písmen. Hru tak lze označit i za vhodnou pro děti, které mají oslabené zrakové vnímání nebo riziko vývojových poruch učení např. dyslexie.
Je určena pro děti od 3-7 let. Hra je rozdělena podle obtížnosti do 4 věkových stupňů a i v rámci nich jsou hry řazeny od lehčích po těžší.

Děti hravou formou vyhledávají stejné obrázky a přesouvají jej do vagónku vláčku. Obrázky jsou postupně obtížnější a děti hledají jen stíny nebo obrysy obrázků. Ty se navíc pak natáčejí, překrývají nebo jsou na skvrnitém pozadí. Obrázky jsou rozmanité, z nejrůznějších dětem blízkých oblastí - např. hračky, zvířata, dopravní prostředky, ovoce, předměty, postavičky apod. Po splnění úkolu čeká dítě odměna. Obrázkových sad je velké množství a rozhodně hra nebude děti nudit.

Pro děti předškolního věku nebo prvňáčky je kromě těžších kol obrázků určena i nejvyšší kategorie, ve které vyhledávají písmena mezi podobnými, které se dětem často pletou např m-n, b-d, a-e. apod.

Ve hře je více jak 200 cvičení a z toho je celá polovina zdarma. Druhá půlka cvičení je za mírný poplatek. Ke stažení ZDE.

Tablexia


Tablexia je aplikace na trénink kognitivních schopností dětí a mladých lidí s dyslexií. Je určena jak pro školy jako doplněk výuky, tak také pro pedagogicko-psychologické poradny a samozřejmě i pro samostatný rozvoj lidí s dyslexií.

V současné verzi naleznete tyto herní moduly:

Lupiči - trénink pracovní paměti
Podle předem daného pravidla sleduje hráč řadu lidí vstupujících do banky a snaží se odhalit lupiče.

Pronásledování - trénink prostorové orientace
Hráč se snaží poskládat roztrhanou mapu s cestou do lupičova doupěte.

Únos - trénink sluchového rozlišování

Poté, co se detektiv osvobodí ze zajetí, snaží se vystopovat doupě lupičů. Protože měl při únosu zavázané oči, jeho jediným vodítkem jsou zvuky, které během únosu slyšel. Zvuky jsou slova, která jsou schválně vymyšlena jako variace písmen, se kterými mají osoby s dyslexií problémy.

Hlídka – trénink zrakové paměti
Úkolem hráče je pozorně sledovat dům a zapamatovat si, jaká okna se rozsvítila a v kolik hodin.

Střelnice – trénink pozornosti

V časovém limitu musí hráč sestřelením určité květiny, jejíž zadání se stále mění, nasbírat co nejvíce bodů.

Potmě - trénink zrakové seriality

Detektiv si musí naplánovat krok za krokem celou trasu, kudy půjde temným domem, než se vydá na cestu.

Symboly - trénink zrakového rozlišování
Úkolem hráče je v daném časovém limitu najít správné zlodějské značky na okolních domech.

Místo činu - trénink sluchové paměti

Ke správnému odehrání hry je potřeba si zapamatovat pohyb lupiče po místě činu podle zvukového záznamu.

Protokol - trénink verbálních schopností

Detektiv má za úkol vrátit zpět na své místo ukradené předměty přesně podle protokolu.

Tajný kód - trénink sluchové seriality
Hráč musí rozluštit tajný kód a zjistit, jaký zvuk má následovat.

V aplikaci najdete podrobné Statistiky o průběhu jednotlivých her, kompletně namluvenou Encyklopedii o dyslexii a Síň slávy se získanými trofejemi.