pondělí 18. listopadu 2019

Materiály do výuky: Soubor otázek pro závěrečnou reflexi v hodinách výtvarné výchovy

Zhodnocení výsledků práce, závěrečná reflexe by měla být součástí každé hodiny výtvarné výchovy. No dobře, ne vždycky se to kvůli úklidu pomůcek, vytírání kaluží a umravňování žáků stihne. Pokud však pracujete ve dvouhodinovkách, prostor alespoň někdy mít budete. Já osobně nechci práce žáků veřejně hodnotit - ani vyzdvihovat, ani pranýřovat. To bezvadně totiž umí oni sami. Hodnocení typu líbí/nelíbí umí spolehlivě. Bohužel ne vždy v těchto soudech hraje roli kvalita díla, ale promlouvají vzájemné vztahy mezi žáky. Jak tedy naučit žáky hodnotit více objektivně? Klíčem jsou vhodně položené otázky.
Připravila jsem soubor 30 karet s úkoly zaměřenými na hodnocení výtvarných prací. Žák si vylosuje kartičku a při závěrečném hodnocení je jeho úkolem zodpovědět dotaz. Kartičky je možné losovat, nebo rozdat přímo vybraným žákům. Některé úkoly jsou záměrně jednodušší, kvůli tomu, aby je zvládli zodpovědět i žáci s SPU. Většina karet je zaměřena na vzájemné hodnocení, čtveřice otázek vybízí k sebehodnocení, dvě otázky pomohou  učiteli roztřídit obrázky podle splněných kritérií. Velmi jednoduchá kritéria, která používám pro hodnocení, jsou rovněž součástí materiálu.
Pokud pracujete na normální základce s běžným hodnocením známkami, můžete z hodiny odejít s výkresy za 1 v jedné ruce a s těmi zbylými ve druhé. Známkování je pak mnohem rychlejší, než když se probíráte štosem prací až někdy později.
Sada otázek je využitelná i pro některé hodiny pracovních činností. Jedná se zejména o ty aktivity, jež se blíží výtvarné práci - např. tvoření z přírodnin nebo některé ruční práce umožňující větší míru žákovy invence.
Karty s otázkami pro závěrečné hodnocení jsou k dispozici ke stažení "za kafe" na https://www.ucitelnice.cz/produkt/3074Žádné komentáře:

Okomentovat