pátek 5. února 2021

Průřezová témata - přehledně

 


Výtvarná výchova je úžasná - umožňuje zpracování nejrůznějších témat.  Možná by se dalo neskromně říct, že všech. A právě proto se ve školní praxi do hodin VV zařazují i průřezová témata školních vzdělávacích programů. 

A ty je nutné zaznamenávat do třídní knihy. Ovšem dokument, kterým se všichni řídíme, je jak bych to jen řekla, uživatelsky nepřívětivý. Nic proti tvůrcům RVP, ale... Zkrátka dala jsem si práci a připravila tabulku s jednotlivými průřezovými tématy, kde snadno nalistuje a vykopírujete, co zrovna potřebujete. (Proto dokument neobsahuje ani sloučené buňky, či roletky). 

Věřím, že se vám učivo VV bude s průřezovými tématy snadněji propojovat.

Tak nezapomeňte, až budete malovat les, že se dotýkáte PT Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa). Nebo až se pustíte do oblíbených autoportrétů, tak řešíte PT Osobnostní a sociální výchova , konkrétně Osobnostní rozvoj: Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě.
A podobně bychom mohli pokračovat, že? 


Učitelská poznámka

 Jenom mezi námi, není průřezových témat zrovna málo. Tabulka má více než 150 řádků. To byv tom byl čert, abyste se s výtvarkou netrefili aspoň do několika z nich. Žádné komentáře:

Okomentovat