středa 11. března 2020

Český jazyk 8.C - výuka v mimořádné situaci

On-line vysílání úterý v 10.15 na
DŮLEŽITÉ:
 Protože se do konce školního roku v lavicích společně neuvidíme a takto na dálku se nemůžete inspirovat prací svých spolužáků, zařídila jsem vám češtinářskou virtuální nástěnku. 
Budete zde sdílet některé práce, a také nakukovat ke spolužákům. Jeden sloupec je určen vašim postřehům a nápadům. Ke všem příspěvkům se mohou v komentářích vyjadřovat i ostatní spolužáci. Vkládat příspěvky můžete bez registrace, kliknutím na plus vpravo dole, já je budu pravidelně schvalovat (Pokud časem  vyhodnotím, že to nebude nutné, nechám vám volný přístup).Na padlet se dostanete i z mobilních telefonů, ale asi si musíte stáhnout appku. 

úterý 16.6. - pátek 19.6. 2020

kahooty nejen pro zábavu

Uzávěrka podkladů ke klasifikaci z ČJ -  pondělí 15.6.2020 24:00

Úterý 9.6. až pátek 12.6.

Doplnění zápisů (ke stažení ZDE) a chybějících úkolů, materiálů k prostudování, testů, čtenářských listů. + sebehodnocení (pošlu přes edupage)

Pátek 5. 6. 2020

Dokončování nesplněných úloh.
_________________________________

Čtvrtek 4. 6. 2020

Opakování  - závěrečný jazykový neznámkovaný test
__________________________________

Středa 3. 6. 2020

Souřadně spojené vedlejší věty a interpunkce
Připraveno v edupage. Vysvětlení na:

___________________________________

Úterý 2. 6. 2020

Superkrátké opakování z literární historie.
Úkol: Pusťte si video a pozorně sledujte text písně. Napište, po které období nebo směr jsme se ve výuce literatury letos dostali.

Odpověď do edupage nebo e-mailem stačí stručná.
____________________________________

Pátek 29.5.2020
Četba eseje na téma Odpovědnost v čase pandemie.
Zahrajte si na porotu a vyberte z oceněných esejů, které napsali žáci jen o několik let starší než vy, ten který vás oslovil nejvíce a ten, který nejméně. Půjde tedy o četbu a vaše osobní hodnocení. Takové čtení na víkend.

https://www.vaclavhavel.cz/cs/index/kalendar/1759/odpovednost-v-case-pandemie

_______________________________________________

Čtvrtek 28.5.2020
Materiál v edupage -komplexní jazykový rozbor Letopisy Narnie (Zařazeno v testech, je možné získat jedničku.)
_____________________________________________________
Středa 27.5.2020
Materiál v edupage - Grafické znázornění souvětí 2
_________________________________
Úterý 26. 5. 2020
Literární žánry - letos naposledy
Dnes budete pracovat v jiném prostředí, než jste zvyklí. Možná tento druh interaktivních pracovních listů znáte z jiných předmětů. Pokud budete přistupovat odtud (z webu), stačí kliknout na pracovní list a začít pracovat. Jinak použijte tento link: https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=8&s=%C4%8CJ-L&t=jrvnlzidyq&is=y&ia=y&l=jx&i=fnfsd&r=hs
 Po skončení práce klikněte na Finish, objeví se tabulka, kam vyplňte své příjmení a jméno a uložte (save). Pracovní list mi přijde vyplněný automaticky do e-mailu.

Literární druhy, formy, žánry
______________________________________________
Pátek 22. 5. 2020

V edupage je připraven komplexní jazykový pracovní list tématikou Moravské Třebové.
______________________________________________________________________

Čtvrtek 21. 5. 2020


ČJM 8 Skladba / Graf souvětí
Téma: Grafické znázorňování stavby větných
celků
Učebnice: s.127-128
Úkoly:

 1. Přehraj si videa, která vysvětlují problematiku.
 2. Splň úkoly v edupage.


Základní učivo:V souvětí podřadném mohou být věty hlavní rozvity libovolným počtem vět vedlejších.

Postup při rozboru složitého souvětí

Složité souvětí má dvě a více vět.
 1. Určíme počet vět podle počtu přísudků.
 2. Označíme věty hlavní a vedlejší. Hlavní věty jsou spojeny souřadícími spojovacími výrazy nebo beze spojek. Vedlejší věty jsou uvozeny spojkami podřadícími nebo vztažnými zájmeny.
 3. Provedeme grafický nákres:
  v prvním řádku budou hlavní věty v pořadí v jakém jsou uvedeny,
  v dalších řádcích zakreslujeme vedlejší věty tak, aby věty závislé byly o řádek níž než věty řídící.
  Musíme dodržet i pořadí vět, v jakém jsou zapsány v souvětí.
 Opakování
Jak poznáme větu hlavní od věty vedlejší? Podívej se na video. ↓

_________________________________________

Středa 20. 5. 2020

Poměry mezi několikanásobnými větnými členy. Opět materiál připraven ve edupage. 


ČJM 8 Skladba / Poměry mezi několikanásobnými větnými členy
Téma: Poměry mezi větami hlavními a několikanásobnými větnými členy
Učebnice:
několika násobné větné členy s. 86 - 89
Domácí úkol: ústně 91/8
Přehled - tabulka k vytištění. ZDE.

Úkoly:
 1. Prostuduj základní učivo a informace o psaní čárky.
 2. Přehraj si videa, která vysvětlují problematiku.
 3. Vyzkoušej v on-line cvičení, jak problematice rozumíš.https://www.skolasnadhledem.cz/game/601
 


Základní učivo:
Stejně jako jsou věty hlavní spojeny v nějakém poměru, stejně tak jsou několikanásobné větné členy spojeny ve stejných druzích poměrů

slučovací – Svou báseň přednášel pomalu a zřetelně. 
stupňovací – Chtěli jsme se nejen bavit, ale také se poučit
odporovací – Vymysleli jsme jednoduchý, ale účelný systém. 
vylučovací – Přijdu buď odpoledne, nebo večer. 
důsledkový – Dělal to s láskou, a tudíž rád.
příčinný – Koruna je drahá, neboť zlatá. (málo se používá)
Opakování:
Jak poznám několikanásobný větný člen? Jaký je rozdíl mezi několikanásobným, rozvitým, holým větným členem? 
Holý člen: kniha (jeden větný člen jako jedno slovo - nejčastější); stal by ses králem (jeden větný člen z více slov - přísudek jmenný se sponou); začal pracovat (jeden větný člen jako složený slovesný tvar)

Rozvitý člen: hezký strom; šel bych do divadla (větný člen je rozvit dalším větným členem)

Několikanásobný člen:
Př.:  Dnes odpadla F, Ch, ČJ, M a AJ. (výčet hodin je několikanásobný větný člen - několikanásobný předmět ve slučovacím poměru).
 Př.: V obchodě měli jen jablka, hrušky a shnilé švestky.(výčet druhů ovoce je několikanásobný větný člen - několikanásobný předmět ve slučovacím poměru)

Interpunkce - psaní čárky - u několikanásobných větných členů. Pravidla jsou stejná jako u souřadně spojených vět hlavních.

Poměr slučovacíSložky jsou rovnocenné
-   Platí obě možnosti
a, i, ani

Půjde tam Věra i Martina.

nebo
V zimě nosím bundu nebo kabát. 
(V zimě můžeme nosit bundu i kabát, proto čárku nepíšeme.)

ani-ani, jednak-jednak, hned-hned
Není tam ani on, ani ona.
 
- čárka se nepíše- čárka se píše před druhým výrazem
 
Poměr stupňovacíVýznam se stupňuje nebo zpřesňuje- ba, dokonce i,nejen – ale i,
nejen – nýbrž i

Pracovali vesele, dokonce s radostí.

 
- čárka se píše
Poměr odporovacíMezi složkami, které jsou v rozporu.ale, avšak, nýbrž, leč, zato

Nemluvila jsem s Ivanou, ale s Martinem.

 
- čárka se píše
Poměr vylučovací-          Složky se navzájem vylučují
 
nebo, anebo, či, buď-nebo

Narodil se jim chlapec, nebo děvče?

 
- čárka se píše!
Poměr důsledkovýDruhý vyplývá z prvního jako důsledekproto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž

V tomto kraji je teplé, a proto příjemné počasí.

 
- čárka se píše
POZOR: Čárkou neoddělujeme pouze spojení v poměru slučovacím, jestliže není uskutečněno dvojicí spojek (Nepůjde tam Petr ani Pavel. X Nepůjde tam ani Petr, ani Pavel.)

________________________________________________

Úterý 19. 5. 2020

V edupage máte připraven materiál zaměřený na literární pojmy. Jedná se o vyhledávání slov textu a o spojovačky - pojem + vysvětlení.
______________________________________________________

  Pátek 15. 5. 2020

  Dodat čtenářské listy - kdo ještě neučinil. Ten, kdo má splněno, má volno.
  ______________________________________________________

  Čtvrtek 14. 5. 2020


  Procvičování poměrů mezi větami hlavními.
  Učebnice: s. 118 - 128
  Domácí úkol: ústně 126/7
  Úkoly:
  1. Zopakuj si pravidla pro určování poměrů vět hlavních https://www.umimecesky.cz/cviceni-pomery-vety-hlavni
  2. Přihlas se do svého účtu na pravopisně a vypracuj zjednodušený test. https://www.pravopisne.cz/2014/09/test-pomery-mezi-vetami-hlavnimi-10/
  3. Vyzkoušej, jak ovládáš učivo na https://www.umimecesky.cz/rozbory-pomery-vety-hlavni-2-uroven/3419
  4. Provést zápis do sešitu (opsat nebo vytisknout a nalepit tabulku níže.) A nejen nalepit, nebo opsat, ale také pochopit a umět. Grafické značky nevyžaduji, ale mohou vám pomoci.
  5. V edupage máte opět přiřazena souvětí, která ověří, jak zvládáte danou problematiku. (jedná se o součást meteriálu k prostudování).

  _____________________________

  Středa 13. 5. 2020 

  Souvětí souřadné - odporovací a vylučovací poměr mezi větami hlavními
  Materiál k prostudování v edupage.

  Téma: Poměry mezi větami hlavními - příčinný a důsledkový
  Učebnice: s.123-125
  Domácí úkol: ústně 125/4 (3 souvětí)

  PŘÍČINNÝ POMĚR
  Druhá věta uvádí příčinu, důvod pro obsah věty první, druhá věta vysvětluje obsah věty první.
  Setmělo se, neboť se blížila bouřka.

  DŮSLEDKOVÝ POMĚR
  Druhá věta vyjadřuje důsledek obsahu věty první.
  Začalo pršet, a proto jsem zmokl.

  Spojovací výrazy užívané pro vyjádření vztahu (poměru) mezi větami
  POMĚR PŘÍČINNÝ
  neboť, vždyť, totiž
  POMĚR DŮSLEDKOVÝ
  proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž, tak, a tak

  Pozor: V některých učebnicích nebo testech se poměr příčinný označuje jako důvodový.
  Čárka před "a" v souvětí
  Před spojovacími výrazy a proto, a tedy, a tudíž, a tak píšeme před a čárku, neboť se jedná o poměr důsledkový, nikoliv slučovací.
  Úkoly:
  1. Přehraj si videa, která vysvětlují problematiku.

  2. Materiál k prostudování v edupage - dole přiřaď souvětí.
  ___________________________________________________

  Úterý 12. 5. 2020 

  Dnes jsem vám přichystala do edupage materiál, spíš pro pobavení, na téma ústní lidová slovesnost. Ačkoliv by se mohlo zdát, že ústní tradování (předávání textů ústně) je již minulostí, není to mu tak. I v současné době si některé texty předáváme ústně - třeba anekdoty (vtipy). Také v poslední době vznikají a šíří se různě poupravené texty klasických přísloví, rčení a pranostik. Vašim úkolem bude najít správné dvojice a jednu novou "rouškovou" variantu přidat (vymyslet).

  ______________________________________________

  Pátek 8. 5. 2020

  volno/neučí se/státní svátek
  ______________________________________________________________

  Čtvrtek 7. 5. 2020

  Souvětí souřadné - odporovací a vylučovací poměr mezi větami hlavními
  Materiál k prostudování v edupage.

  Téma: Poměry mezi větami hlavními - odporovací a vylučovací
  Učebnice: s.120-122
  Domácí úkol: ústně 121/4

  ODPOROVACÍ POMĚR
  Obsahy vět jsou v rozporu, druhá věta popírá obsah věty první.
  Setmělo se, ale pršet nezačalo.

  VYLUČOVACÍ POMĚR
  Obsahy vět se vylučují, nemohou platit současně, buď platí jedna, nebo druhá.
  Buď začne pršet, nebo se vyjasní.

  Spojovací výrazy užívané pro vyjádření vztahu (poměru) mezi větami

  POMĚR ODPOROVACÍ
  ale, však, avšak, nicméně, leč, nýbrž, jenže, jenomže, naopak, ale zato, zato však, a přece, ale také, také však, ale ani, sice - ale, jistě - ale přece jen.

  POMĚR VYLUČOVACÍ
  nebo, anebo, či, jinak, buď - (a)nebo, buď - buď, ať - či.

  Úkoly:
  1. Přehraj si videa, která vysvětlují problematiku.


  2. Materiál k prostudování v edupage - dole přiřaď souvětí.
  _______________________________________________________________

  Středa 6. 5. 2020

  Souvětí souřadné - slučovací a stupňovací poměr mezi větami hlavními
  Materiál k prostudování v edupage.

  Téma: Poměry mezi větami hlavními - slučovací a stupňovací
  Učebnice: s.118 -120
  Domácí úkol: ústně 119/2

  Významové poměry určujeme jako vztah mezi:
  větami hlavními v souvětí souřadném
  souřadně spojenými větnými členy

  Proč? V některých případech poměr ovlivňuje interpunkci - psaní čárky.

  SLUČOVACÍ POMĚR
  Věty jsou k sobě prostě přiřazeny, obsahy jsou rovnocenné.
  Setmělo se a začalo pršet.

  STUPŇOVACÍ POMĚR

  Druhá věta zesiluje, stupňuje obsah věty první.
  Setmělo se, a dokonce začalo pršet.


  Při určování poměrů se spoléháme na význam vět, logiku a znalost spojek.

  Spojovací výrazy užívané pro vyjádření vztahu (poměru) mezi větami

  POMĚR SLUČOVACÍ
  a, i, ani, nebo, přitom, rovněž, též, (a) pak, (a) potom, (a) nakonec, ani - ani, zčásti - zčásti, jednak - jednak, jak - tak, hned - hned, tu - tu, dílem - dílem. 

  Pozor: Ve slučovacím poměru nepíšeme před spojkami čárku, ve všech ostatních poměrech ano!

  POMĚR STUPŇOVACÍ
  ba, ba i, ba ani, ba dokonce, a dokonce, dokonce i, ale i, přímo, nadto, nejen(že) - ale (i), nejen(že) - nýbrž (i), nejen(že) - ale dokonce (i), nejen - nýbrž naopak.
  Úkoly:
  1. Přehraj si videa, která vysvětlují problematiku.

  2. Materiál k prostudování v edupage - dole přiřaď souvětí.
  ________________________________________________________________

  Úterý 5. 5. 2020

  Prace s literárním textem.
  Na školní výlet se v tomto školním roce pravděpodobně nepodíváme. Podívejte se tedy alespoň na text Jaroslava Haška s názvem Školní výlet. Text povídky ke stažení ZDE. Pracovní list byl zadán přes edupage a na vypracování máte 14 dní, tj. do 17.5. Opět je možné získat za 80% správných odpovědí motivační jedničku.

  _____________________________________________________
  duben
  ______________________________________________

  Pondělí 27. 4. 2020 až čtvrtek 30. 4. 2020
  (pátek 1. 5. je VOLNO -  státní svátek)

  Konec dubna, poslední dubnový týden, bude pro ty, kdo pravidelně úkoly plnili, odpočinkový. Ti, kdo naopak práci v pravidelných dávkách nedělali nebo nestíhali, mají tyto dny prostor k dokončení chybějících úkolů. V květnu pokročíme v souvětí souřadném.
  Úkoly pro tento týden: 
  1. Zkontrolovat si, zda mi něco nechybí. (Mnozí jistě nestihli všechno.)
  2. Doplnit chybějící. (Nemám u některých vyplněné testy na edupage.)
  3. Číst nebo poslouchat audioknihy (a připravit čtenářský/é list/y).  Za 2. pololetí máte mít 4 tituly (k 15.2., 15.3., 15.4., 15.5.) Vzhledem k uzavření knihoven a omezení pohybu, je možné čtené knihy nahradit poslechem literárních děl. 
  Tipy na knihy zdarma ke stažení: 

  _____________________________________________

  Pátek 24. 4. 2020 - sloh

  Opouštíme téma výkladu a pustíme se do "tvůrčího" psaní spolu se cvičebnicí Hravé psaní od Bonnie Neubaerové. 
  Úvod: 
  Výklad obsahuje odborné termíny, které jste hledali a tvořili z nich klíčová slova. Jiné vrstvy jazyka také mají svá specifická slova a slovní spojení - jedná se třeba o:
  • slangové výrazy - používají je lidé stejných zájmových skupin, 
  • profesní mluvu - vyžívají ji zaměstnanci určitého oboru.
  Vaším úkolem bude napsat text dle pokynů na pracovním listě, jehož snímek si uvidíte v barvě ZDE, černobíle je ZDE.

  Své příběhy dle pokynů na pracovním listu napište, klidně jen na obyčejný papír nebo na PC a vložte na padlet do sekce ČJ- sloh. (Lze přidat jako fotografii nebo soubor.)

  ______________________________________________________

  Čtvrtek 23. 4. 2020 - mluvnice

  Dnes budete nejprve procvičovat. 
  1. Rozhodněte, zda jde o větu jednoduchou nebo souvětí. http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_zakladni_pojmy.php
  2. Pro vysvětlení problematiky si prohlédněte video, které téma hezky shrnuje.
  3. Ověřte si, zda jste problematiku pochopili.
  Souvětí souřadné tvoří nejméně dvě věty hlavní a může (ale nemusí obsahovat) věty vedlejší. Věty hlavní budou spojeny souřadicími spojkami nebo prostou čárkou.
  Souvětí podřadné tvoří pouze jedna věta hlavní, ostatní věty jsou vedlejší. Věty vedlejší budou připojeny spojkami podřadicími, vztažnými zájmeny nebo vztažnými příslovci.
  https://www.skolasnadhledem.cz/game/852


  _____________________________________________________

  Středa 22. 4. 2020 - mluvnice

  1. Prostudovat vysvětlení a provést zápis do velkého sešitu (lze vytisknout a vlepit).
  Spojky a spojovací výrazy
  Věty a několikanásobné větné členy jsou připojovány různými výrazy - spojovacími výrazy.
  Jedná se o spojky, vztažná zájmena a vztažná příslovce.
  Spojky dělíme na:
  - souřadicí, které spojují
  1. věty hlavní v souvětí souřadném, 
  2. několikanásobné větné členy,
  3. několik vět vedlejších stejného druhu mezi sebou. (jedná se o spojky: a, i, ani, nebo, dokonce, ba, ale, avšak, však, nebo, anebo, neboť, vždyť, totiž, proto, a proto, tedy, a tak, tudíž) Stejnou funkci jako a, i, ani, nebo, má i "čárka" bez spojky. Existují i dvojité spojky souřadící například: buď - anebo, jak – tak, hned – hned.
   - podřadicí, které připojují v souvětí podřadném věty vedlejší k větám hlavním(aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že.)  
  K dalším spojovacím výrazům, které připojují věty vedlejší k větám hlavním v souvětí podřadném patří  vztažná zájmena (kdo, co, jaký, který, čí, jenž) nebo vztažná příslovce (kdy, kde ap.)  Před těmito spojovacími výrazy se píše ve větě čárka.

  2. Spojky podřadící a souřadící se naučte! To myslím jako opravdu. 
  (FAQ: 1. Proč? Abyste věděli, kde se píší v souvětí čárky. (Výjimku tvoří souřadící spojky a, i, ani, nebo, před nimiž se většinou čárka nepíše.)  2. Jak? Normálně, nazpaměť. 3. Záleží na pořadí, v jakém se spojky budu učit? Ne. Pouze dodrž rozdělení na spojky podřadící, spojky souřadící, vztažná zájmena a vztažná příslovce. 4. Nevíte, co znamená zkratka FAQ? A FAQ is a list of frequently asked questions.)
  3. Otestuj se, jestli umíš spojky rozdělit. Nejprve se ale přihlas pod svým účtem. Informace, jak na to, jsou na virtuální nástěnce padlet.

  ______________________________________

  Úterý 21. 4. 2020 - literatura

  Dnes máte na výběr. Volba A má současný rámec a dívčí hrdinky . Volba B se odehrává v minulosti a hlavními hrdiny jsou muži. Volba C je pro milovníky fantasy. Test nedávám, ale oba poslechy můžete využít při tvorbě čtenářských listů. Vzhledem k uzavření knihoven počítám i audioknihy (bez omezení počtu).
  A) Poslech na pokračování Ivona Březiová: Gotické okno 
  2.2. ve 22:22 za bouřky vybouchl Rebece počítač. Právě si prohlížela stránky o gotické architektuře. Rebece při vypracovávání domácího úkolu o gotice vyhořel počítač, to však nebyl záhadným událostem konec. Na ukazováčku se jí vytvořil modrý puchýř, objevila podivné barevné sklíčko a webové stránky o gotice zmizely. Také se ukázalo, že není jediná, koho potkaly stejné nevysvětlitelné věci. Co bude následovat poté, kdo jsou ti další a co je jejich posláním? První díl z řady Strážci světla.

  (Poslech bude dostupný ještě tři dny.)
  Ivona Březinová píše knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů. Píše pro děti všech věkových kategorií od předškoláků po dospívající, některé knihy jsou napsané speciálně pro začínající čtenáře v první třídě. Věnuje se nejrůznějším žánrům. Její tvorba zahrnuje leporela, pohádky, příběhy ze života dětí i zvířat, ale i encyklopedie. Některé texty zobrazují téma jinakosti a handicapu (autismus, dítě na vozíku, Alzheimerova choroba, šikana, závislosti atd.). Ze slovenštiny překládá knihy Gabriely Futové, Romana Brata a Toni Revajové.
  Vystudovala gymnázium a Pedagogickou fakultu v Ústí n.L., obor čeština –dějepis.

  B) Rozhlasová hra Miliónová bankovka, která byla napsána na motivy příběhu Marka Twaina.
  https://junior.rozhlas.cz/milionova-bankovka-co-byste-si-pocali-s-nenadalym-bohatstvim-8175396
  Na začátku tohohle příběhu je sázka dvou bohatých bratrů, kteří do svých plánů zamotají i našeho hlavního hrdinu Henryho Smithe. Ten má ke svému velkému překvapení najednou k dispozici bankovku s hodnotou milion dolarů. A kolotoč neuvěřitelných událostí se rychle roztáčí.
  (Poslech bude dostupný ještě 20 dnů.)
  Mark Twain, vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens, byl americký novinář, spisovatel a humorista. Vyrůstal v Hannibalu v Missouri, které mu později poskytlo předobraz pro dějiště jeho nejznámějších knih Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna.

  C) Pro opravdové milovníky příběhů je zde 2:40 hod. dlouhý příběh Barbory Haplové: Podvodníci.
  Původní česká fantasy, ve které není prostor pro ticho. https://www.mujrozhlas.cz/cteni-na-pokracovani/barbora-haplova-podvodnici

  Barbora Haplová se narodila se roku 1992 v Praze. Její tvorba obsahuje hned několik rozhlasových seriálů pro děti. Bláznivý sci-fi seriál Vladana a Prasopes I-III vychází na CD ve vydavatelství Radioservis a momentálně čeká i na knižní vydání u nakladatelství Pikola. Dále je autorkou seriálů Podvodníci, Pohádky z bubenečské nádražky, Ze strastiplného života batohů Šusti a Břišouna. Ve své tvorbě pro děti a mládež je nejvíce ovlivněna dlouholetým sledováním divadla Minor, stejně jako jeho publika.
  _________________________________________________________

  Pátek 17.4. 2020 - sloh

  Výklad a klíčová slova
  Výklad jako odborný text pracuje s klíčovými slovy. Jsou to pojmy, odborné termíny, která jsou nejdůležitější - jevy, které se ve výkladu osvětlují atp.
  Dnes opět budete pracovat s odbornými texty dle vašeho zájmu. Opět můžete využít články ve 100+1  https://kiosek.epublishing.cz/1001/
  1. Vyberte si text dle svých preferencí. Volte nejlépe takový, aby se věnoval jednomu tématu - vždy jeden druh zvířat, jedna osobnost nebo jeden jev.
  2. Přečtěte si jej pozorně.
  3. Vyberte 4 - 6 slov (nebo slovních spojení), která obsah charakterizují. Jedná se o slova, podle kterých byste daný text třeba hledali ve vyhledávači. 
  4. Na nástěnku na padletu https://padlet.com/Kabinet_SyH/bryv7xjnikxzhrzf umístěte do sloupce ČJ sloh svůj post, který bude obsahovat vaše příjmení, link na článek a vámi zvolená klíčová slova. 

  Tip: Existuje nástroj, který vám pomůže klíčová slova najít https://kwords.korpus.cz/. Stačí do prvního pole vykopírovat vámi zvolený text a odkliknout analyzovat. Závěrečný výběr správných slov je ale vždy na vás. Tento nástroj můžete použít pro kontrolu svého výběru.

  __________________________________________________

  Čtvrtek 16. 4. 2020 - mluvnice

  Slovesné třídy a vzory, slovesný vid - procvičování a neohebné slovní druhy  - opakování
  1. Určování slovesných tříd
  a) Podívejte se na video paní učitelky Klímové, ve kterém vysvětluje postup určování tříd a vzorů u sloves.

  b) S tabulkou pro určování tříd (zápisem v sešitě) projděte on-line kvíz https://www.pravopisne.cz/2012/03/test-na-urceni-tridy-a-vidu-slovesa/
  Více se letos slovesným třídám a vzorům věnovat nebudeme. Je potřeba, abyste věděli, že něco takového existuje, a abyste věděli, kde máte hledat. Učivo o třídách a vzorech je určeno těm, kdo budou mířit k přijímačkám na SŠ. (Procvičovací cvičení zájemci najdou na https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovesny-vzor)
  2. Neohebné slovní druhy (opět opakování)
  Spojky si necháme na příští týden, protože je budeme muset kvůli souvětí probrat podrobněji.

  _____________________________________

  Středa 15. 4. 2020 - mluvnice

  Slovesné třídy a vzory
  Také slovesa mají své vzory. Ovšem na rozdíl od podstatných jmen se nejprve netřídí podle rodu, ale podle třídy. Těch má čeština pět. Označují se snadno - číslovkou řadovou. Abychom mohli určit třídu, do které sloveso patří, musíme si toto sloveso říci ve tvaru 3. osoby jednotného čísla v přítomném čase a podívat se na koncovku. 

  Například:
  nést → nese
  tisknout → tiskne
  kupovat → kupuje
  prosit → prosí
  dělat →dělá

  Každé sloveso je zakončeno jinou koncovkou (-e. -ne, -je, -í, -á). Podle těchto koncovek pak sloveso přiřadíme ke konkrétní slovesné třídě.
  1. třída (zakončení na -e)
  2. třída (zakončení na -ne)
  3. třída (zakončení na -je)
  4. třída (zakončení na -í)
  5. třída (zakončení na -á)

  Pro zapamatování, jak jsou třídy za sebou existuje mnemotechnická pomůcka, kterou je věta Žene je bída. Nebo obrázek, pro ty kdo se učí spíš vizuálně.
  Zdroj: https://www.mojecestina.cz/files/23-prehled.png


  Každá slovesná třída má i své vzory.

  1. třída - nese, bere, maže, peče, umře
  2. třída - tiskne, mine, začne
  3. třída - kryje, kupuje
  4. třída - prosí, trpí, sází
  5. třída- dělá

  Jak přiřadit vzor ke slovesu? 
  Krok 1 - určíme třídu 
  Do třídy přiřadíme sloveso podle tvaru pro 3. osobu jednotného čísla přítomného času (on/ona/ono "něco dělá")
  Krok 2 - určíme vzor - Zkusíme dát do minulého času, pokud se nám stále nedaří rozhodnout, se kterým tvarem vzoru se určované sloveso shoduje, rozhodne rozkazovací způsob.
  Úkoly za dnešní lekci: 
  1. Zápis do velkého sešitu si můžete vytisknout nebo přepsat. Zápis naleznete ZDE

  _________________________________________

  Úterý 14. 4. 2020 - literatura


  Pomalý rozjezd po Velikonocích by to asi chtělo, že? Takže vás čeká domácí dílna čtení. Tentokrát se zaměříte na jazykové prostředky, které autor používá.
  1. Najděte si knížku - beletrii. (Klidně tu, co máte právě rozečtenou.)
  2. Pohodlně se usaďte, položte...jak vám to vyhovuje. Podívejte se na hodinky a začněte číst.
  3. Čtěte cca 20 minut. Při čtení si všímejte, jakým jazykem se autor vyjadřuje, jak hovoří postavy (spisovně, nespisovně, používají slang, nebo naopak odborné termíny, objevují se zkratky a zkratková slova, slova z cizích jazyků...?)
  4. V úryvku si najděte dialog (rozhovor dvou lidí/postav) nebo polylog (více než 2 osoby) a pokuste si jej představit, jak by ho asi autor napsal, kdyby účastníci byli o 30 až 50 starší (mladší) než je jejich současný "knižní" věk.
  5. Zápis do literárního sešitu dle zvyklostí z dílny čtení.

                                                    datum
  Čtenářská dílna č. (doplňte dle předchozích, měla by být 5. nebo 6.)
  příjmení, jméno autora: název knihy
  strany od - do

  Zaostřeno na JAZYK.
  ÚKOL DO SEŠITU 1: Minimálně ve třech větách popište jazyk, který autor v textu používá. Napište, proč si myslíte, že se vyjádřil právě tak. (Kdo neví, jak začít...např.: Vypravěč používá v této knize spisovnou češtinu, protože.... Hlavní postava, kterou je....., mluví v přímé řeči občas ......, protože...... )
  ÚKOL DO SEŠITU 2: Opište si krátký úryvek z dialogu, který jste si vybrali v bodě 4. Přepište vámi zvolený rozhovor dvou (nebo více) postav tak, jak jste ho upravili, poté co vaše postavy omládly nebo zestárly. Stačí, když napíšete 2 - 4 repliky ( replika - základní jednotka dialogu, souvisí se střídáním mluvčích, zjednodušeně -jedna promluva jednoho z mluvčích). Ke každá promluvě si poznamenejte o kolik let vaše postava omládla.

  Příklad:
  (Následující  příklad si samozřejmě neopisujte.) 

  Původní text Michal Viewegh Účastníci zájezdu
  Zdroj:https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/46/88/94/ucastnici_zajezdu.pdf
  „Oskar ještě nedorazil,“ prohodil Ignác, aby řeč nestála.
  „Znáš ho,“ řekl Max.
  „Přijde deset minut před odjezdem – je přesnej jako jízdní řád.“ „A občas i stejně zábavnej,“ řekl Ignác.

  Postavám je kolem 30 let, uděláme je o 40 let starší (bude jim tedy cca 70).
  „Oskar se ještě nedošoural,“ promluvil smutně Ignác, snad jen aby řeč nestála.
  „S tou hůlkou mu to jde pomalinku,“ omluvně řekl Max.
  „Vždy přicházel pouze deset minut před odjezdem – je přesný jako jízdní řád.“ „Bohužel, zpravidla i stejně zábavný,“ konstatoval Ignác.
  ÚKOL DO SEŠITU 3: Poznamenejte si pojmy z dnešní lekce: DIALOG, POLYLOG, REPLIKA Pro koho jsou nové, tak si přidá i vysvětlení, co znamenají. 
    6. Dobrovolné: Kdo zápis vyfotí a pošle e-mailem s předmětem ČJL 8C 14.4., zapíšu mu známku za aktivitu (tj. splněný úkol).

  POZOR
  Dnes v online vysílání probereme něco navíc:
  1. možnosti spolupráce více lidí na 1 zadaném úkolu ve sdílených dokumentech v google,
  2. funkce revizí textu ve MS Word.

  Vše se vám může hodit i mimo dobu koronavirovou.

  _________________________________

  Středa 8. 4. 2020 - mluvnice

  Na středu máte v edupage přichystaný pracovní list tématicky spojený s Velikonocemi. Nebude úplně snadný, protože se vztahuje k souhrnnému opakování napříč učivem mluvnice a ještě zkoumá porozumění textu. Můžete jej vypracovávat se sešitem, učebnicí a vším, co máte po ruce. Ti z vás, kdo uvažují o přijímacích zkouškách na SŠ v 9. třídě, by měli být velmi pozorní. Typově se objevují podobné úlohy. Známkování testu je nastaveno na 1, 2, 3 (4 a 5 nedostanete). Při doplňování volných polí, dbejte na pravopis (háčky, čárky, mezery, velká a malá písmena). Automatické nastavení vyhodnocuje i překlep jako chybu.
  ___________________________________________

  Úterý 7. 4. 2020 - literatura

  Před dvěma týdny jste sledovali film Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Možná bychom měli pokračovat K. H. Máchou a B. Němcovou, ale zastavíme se u buditelky, která je o generaci starší, má vztah k našemu regionu a svým praktickým dílem ovlivnila nejednu českou domácnost. 
  Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845).
  Český rozhlas připravil pětidílný životopisný pořad, který si postupně poslechněte.
  https://region.rozhlas.cz/proslula-kucharka-magdalena-dobromila-rettigova-8140497#dil=1
  Každý z 5 dílů má cca 10 minut. Pro pozorné posluchače jsem připravila do edupage testík, za který je možné získat motivační jedničku.

  _______________________________________

  Pátek 3. 4. 2020 - sloh

  Učivo o výkladu pojmeme dnes trochu jinak. Práci s textem otočíme. Tentokrát nebudu zadávat úkoly já, ale vy. 
  Nicméně všichni bychom měli pracovat s podobnými zdroji, takže využijeme zdarma přístupná čísla časopisu 100+1 zajímavostí (ročník vydání 2018 a starší) na webové stránce https://kiosek.epublishing.cz/1001/
  1. Najděte si článek, který vás zaujal tématem. Opravdu si raději vyberte téma, které vás zajímá, než jen kliknout na náhodně zvolený text. Ověřte, že obsahuje výkladový slohový postup (vysvětluje, uvádí souvislosti, příčiny, následky, definice...).
  2. Vymyslete 3-5 otázek (typu pravda/lež nebo odpovědi a,b,c) , na něž lze z textu odpovědět. Označte správné řešení.
  3. Pošlete mi link na článek a otázky na e-mail (předmět e-mailu ČJS 8C 3.4.). Vyrobím vám ze zaslaných odpovědí kvíz pro ostatní spolužáky. Za vypracování úkolu motivační jednička právě slíbena.

  _______________________________________

  Čtvrtek 2. 4. 2020 - mluvnice

  Slovesný vid - procvičování
  1. Připomeňte si, co jste se dozvěděli o slovesném vidu minulý čtvrtek.
  2. Podívejte se na video, které představí další způsob určení slovesného vidu. V okamžiku, kdy vás  průvodce videem vyzve k zastavení videa a  procvičení rozlišení vidu, udělejte tak.
   https://youtu.be/HgQ2D6hMRJk

  3.  Do edupage jsem připravila materiál (označeno jako projekt e-learning) - roztřiďte 16 sloves do dvou skupin podle vidu (8 sloves je dokonavých, 8 nedokonavých). Hodnocení je nastaveno tak, že kdo přiřadí 80% sloves správně, získává 1 do edupage, komu se to nepovede, nemusí truchlit.
  ________________________________________

  Středa 1. 4. 2020 - mluvnice


  Učitel: Milí žáci. Dnes bude náročná čeština! 
  Učitel: Apríl!

  Dnes je den poťouchlostí...tak se nenechte napálit.

  1. Přečtěte si články z o vzniku aprílu z různých zdrojů.
  tyden.cz:  https://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/uz-po-staleti-si-z-druhych-delame-blazny-kde-se-vzal-april_423846.html
  flowee.cz: https://www.flowee.cz/clovek/4082-lucifer-se-32-brezna-prestehoval-do-pekla-a-zacal-april
  tv.nova.cz: https://tn.nova.cz/clanek/magazin/historie/kalendarium/proc-slavime-aprila-vlastne-jen-omylem.html
  2. V Edupage máte připravený krátký test, vyplývající z těchto textů. Tj. ověří, jak umíte s textem pracovat a co jste se dnes dozvěděli. Ne, to není apríl.

  _______________________________________________

  Úterý 31. 3. 2020 - literatura


  O knihovnách prakticky - tak by se dala nazvat dnešní hodina literatury. Ne, neděste se dlouhého zadání úkolu. Dnes nebudete ani mnoho číst a ani mnoho psát - tedy psát nebude asi vůbec. Budete rovnat svou knihovničku.
  Každý z vás je  pravděpodobně majitelem nějaké knihy. Ten, komu osud žádnou vlastní knihu nenadělil, má alespoň zapůjčené učebnice. Dnes, resp. tento týden, své knihy budete rovnat. Věřím, že tím uděláte radost i svým rodičům. 
  Postup: 
  1. Trocha teorie.
  2. Úklid před tříděním.
  3. Třídění.
  4. Úklid po třídění.
  5. Fotodokumentace. (dobrovolné)

  1. Teorie
  Všechny knihovny (ať už městské, krajské, vědecké) používají k tomu, aby se čtenáři i knihovníci v  knihách vyznali, třídění. Oddělují literaturu uměleckou (beletrii) a literaturu naučnou. Některé knihovny mívají i několik oddělení, obvykle to bývá oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež.
  Knihy umělecké literatury jsou rozděleny na beletrii (prózu a poezii). Aby knihy čtenáři dobře našli, jsou uspořádány abecedně podle příjmení autora.
  Odborné knihy jsou členěny do sekcí dle tzv. Mezinárodního desetinného třídění. Každá oblast vědění, se ukrývá pod číselným kódem. Každá odborná kniha je pak opatřena číslem, které zpřesňuje hledání. Na příklad se můžete podívat ZDE

  Základem je  rozdělení do kategorií:
  0 Všeobecnosti. Počítače.
  1 Filozofie. Psychologie. Morálka.
  2 Náboženství.
  3 Společenské vědy.
  4 - (neobsazeno)
  5 Matematika. Přírodní vědy.
  6 Lékařství. Užité vědy. Technika. Zemědělství. Průmysl.
  7 Umění. Zábavy. Sport.
  8 Jazykověda. Literatura. Písemnictví.
  9 Archeologie. Vlastivěda. Geografie. Životopisy. Dějiny.

  2. Úklid před tříděním
  V případě, že jste svou knihovničku dlouho neuklízeli, připravte si prachovku nebo vysavač. Zbavte prachu horní hrany knih (vysajte nebo oprašte). 

  3. Třídění. 
  a) Ještě než začnete vyndávat knížky z polic, rozmyslete si, jak je budete třídit. Již při vyndávání knížky třiďte minimálně do dvou kategorií – oddělte odbornou literaturu od krásné (próza a poezie). Poté, co vyndáte knížky z polic, nezapomeňte od prachu utřít i poličky.
  b) Zamyslete se, zda některé knížky už pro vás nejsou příliš dětské (leporela, první čtení atp.), ty pak umístěte stranou do "vašeho dětského oddělení", které může přestavovat část poličky, do které se vám hůře dostává (ale vám to nevadí, protože sem moc často chodit nebudete).
  c) Prohlédněte si místo, kde své knihy uchováváte. Která část police/poliček/knihovničky bude nejvhodnější pro umístění odborných knih a učebnic? Kterou naopak vyhradíte románům, komiksům a básničkám? 
  d) Začněte umísťovat knížky na jejich nové místo.
  Uměleckou literaturu je ideální třídit abecedně podle příjmení autorů, čímž si usnadníte orientaci při hledání.
  Odbornou literaturu (naučné knihy) rozdělte podle oboru, přihlédnout také můžete k váze a rozměru knihy. Zohlednit můžete také fakt, jak často danou knihu používáte, a tyto knihy uložit úplně zvlášť na místo, kde je budete mít hned po ruce. Mohou to být různé učebnice, encyklopedie a slovníky.
  Je logické, že velké a těžké knihy by měly mít své místo ve spodních policích a menší nebo málo používané knihy v těch vyšších. Knihy ukládejte vertikálně ("na stojačku") a hřbetem ven.

  4. Úklid po třídění.
  Ukliďte nepořádek, který jste při třídění knih udělali. Možná to budou vypadané poznámky, okousané záložky atp. Znovu vyluxujte, protože obvykle ne každý den se utírá prach vzadu za knihami seřazenými v knihovničce.

  5. Dobrovolné. Hezky uspořádané knihy vyfotografujte a můžete mi tento snímek poslat, jako důkaz splněného úkolu. Jednak získáte bonus v edupage, za druhé se ve svých knížkách lépe vyznáte a v neposlední řadě si myslím, že za příspěvek k předvelikonočnímu úklidu vás ocení i rodiče.

  ____________________________________________________________________

  Pátek 27. 3. 2020 - sloh

  Navážeme na výklad o výkladu, který jsme zvládli ještě ve škole. 
  1.Najděte si v sešitě zápis o výkladu. Znovu si připomeňte, co je hlavním cílem výkladu.
  2. Otevřete si učebnici na straně 142-143 a přečtěte si žlutý rámeček. 
  3. Do pracovního sešitu (zelený)
  a) vysvětlete pojem "odborný termín" 
  b) vypište slovní obraty, které se výkladech objevují - předložková spojení, spojky (ve žlutém textu uvedeno kurzívou)
  4. Přečtěte si text na str. 143 Televize a žánry a splňte úkoly k němu se vztahující 144/2 a) napište k článku osnovu
  b) Vypište odborné názvy
  c) Vysvětlete, co se rozumí v článku pod pojmem žánr. Vytvořte tedy krátkou definici.

  Cv. 144/2 vypracujte také do pracovního sešitu (zelený). Kdo chce získat známku za aktivitu, vyfoťte a pošlete s předmětem ČJS 8C 27.3. do konce příštího týdne. 

  _____________________________________________

  Čtvrtek 26. 3. 2020 - mluvnice

  Dnes na Vás čeká nová látka.
  Nejprve si řekněte, jaký je významový rozdíl mezi slovesy 
  UČIT SE  x  NAUČIT SE
  Které z těchto dvou sloves vyjadřuje něco nekonečného- bez konce? Které naopak informuje, že daný děj stačí uskutečnit jednou a bude to stačit?  A právě o tom je SLOVESNÝ VID.

  1. Přečtěte si v učebnici na str. 39 žluté rámečky. Pro podrobnější vysvětlení běžte na https://www.mojecestina.cz/article/2013110101-slovesny-vid-dokonava-a-nedokonava-slovesa
  2. Zápis do sešitu.
  SLOVESNÝ VID (dokonavá a nedokonavá slovesa)
  Slovesný vid je mluvnická kategorie sloves, která určuje, zda sloveso vyjadřuje děj, který je (nebo může být):
  + ukončený - vid DOKONAVÝ (Napíše dopis. - děj proběhne jednou a bude hotovo, dokonáno), nebo 
  + časově neohraničený, který ukončený být nemůže  - vid NEDOKONAVÝ (Píše dopis.- děj ještě nedokončen, stále probíhá, nedokonáno).

  Klíč k určení vidu:
  a) Dej sloveso do přítomného času (Ideálně do 3. osoby, ale všechny tvary téhož slovesa mají stejný vid, takže komu vyhovuje 1. osoba spíš, muže ji využít.)

  b) Podívej se, zda je sloveso vytvořeno pomocí předpony nebo přípony.
  Předponou se tvoří slovesa dokonavá od nedokonavých.
  Př.: vařit/vaří (děj stále probíhá → nedok..) - uvařit/ uvaří ( děj se uskuteční jen jednou  dok.)
  Příponou se tvoří slovesa nedokonavá se od sloves dokonavých.
  Př.: dát/dá (děj proběhne 1x → dok.) - dávat/dává (děj probíhá opakovaně → nedok.), nakoupit/nakoupí (1x → dok.)- nakupovat/ nakupuje (opakovaně → nedok.)


  3. Pro porozumění v, čem se slovesa dokonavá a nedokonavá liší, si pusťte žákovský film. Myslím, že přestože se jedná o pantomimu s jednoduchými titulky, rozdíl mezi slovesem dokonavým a nedokonavým pochopíte. 

  4. Vyzkoušejte v on-line  cvičení, zda jste porozuměli tématu.

  ________________________________

  Středa 25. 3. 2020 - mluvnice

  Dnes budeme pokračovat v učivu o slovesech. 
  1. Podívejte se, na učivo z minulého čtvrtka. Zjistěte,co si pamatujete, co ne, tak si znovu osvěžte.
  2. UČ str. 37 sloveso BÝT. Přečti si žlutý rámeček. 
  3. Projdi si prezentaci http://dum.specdcbynov.cz/dum/cj/slovesa3.pdf, cvičení, která tam jsou si udělej a zkontroluj. Pro většinu by to mělo být zcela známé, ale jsou mezi vámi ti, kdo stále bojují. Psát cvičení nemusíš, ale zamyslet se bude asi dobré.
  3. Zápis do velkého sešitu 
  Nepravidelné sloveso BÝT
  POZOR NA CHYBY! já jsem (špatně já sem), ty jsi (špatně ty si), oni jsou (špatně oni sou) ,vy jste (špatně ste)
  Slovesa odvozená od slovesa být např. nabýt (získat), odbýt mají vedle  spisovných tvarů nabudu, odbudu i hovorové tvary nabydu, odbydu (Tyto tvary můžeme říci, ale napsat je např. do proslovu je špatně.)
  4. procvičuj ústně str. 37/3a (2. os., j. č.), b (2. os., mn. č.)
  5. procvičuj ústně 37/4
  V případě, že si nejste správným tvarem jisti, ověřte si ho v internetové jazykové příručce.

  ________________________________________________

  Úterý 24. 3. 2020 - literatura

  Dnes vás čeká Kytice Karla Jaromíra Erbena, a to ve filmové podobě z roku 2000. Československá filmová databáze ho označuje jako  Drama / Horor / Mysteriózní / Romantický / Fantasy / Povídkový / Poetický film. Na filmovou Kytici budete potřebovat 80 minut. 
  Uvidíme sedm vypjatých příběhů o touhách, posedlostech a sobectví Inspirací filmu byla sbírka balad českého autora 19. století K. J. Erbena, jehož tvorba je paralelou k poezii E. A. Poea, plná vášní a přízraků. Kytice poprvé vyšla v roce 1853 a patří k základním dílům národní literární klasiky. Spoluscenáris-ta, kameraman a režisér filmu F. A. Brabec natočil dílo vycházející z originální výtvarné stylizace a akcentující vytříbenost jeho obrazového vidění. Vedle strhující vizuální složky je další dominantou této filmové básně o básních hudba J. Jiráska. Výjimečnou kameru, hudbu a zvuk (J. Klenka) ocenila ČFTA Českým lvem. Film byl nominován ČFTA v sedmi kategoriích včetně nejprestižnější nejlepší film. Producentkou filmu a spoluautorkou scénáře, ve spolupráci s M. Macourkem, je úspěšná herečka Deana Jakubisková-Horváthová, manželka významného česko-slovenského režiséra Juraje Jakubiska. Jeho plakát ke Kytici byl oceněn jako nejlepší v roce 2000. Kytice se zařadila k divácky nejúspěšnějším domácím filmům posledních let. (oficiální text distributora) Zdroj: https://www.csfd.cz/film/904-kytice/prehled/
  1. Podívej se na film. (https://youtu.be/g-En58ABacA)


  2. Zhodnoť jedním, dvěma slovy, zážitek z filmového přepisu jedné z našich nejznámějších básnických sbírek. Jdi na https://www.menti.com/n5vbnb4tz7  / (nebo když by se ti odkaz neotevřel,  jdi na www.menti.com a vepiš kód 273697) a napiš své krátké hodnocení.
  Chceš vědět, jak hodnotili film tví spolužáci? https://www.mentimeter.com/s/aad585c62ae2a7b69a0afd5575d0b22e/7ba3c372af0a

  ___________________________________________

  Pátek 20. 3. 2020 - sloh

  VÝKLAD
  Páteční slohový úkol se bude dotýkat historie města Moravská Třebová. Jedná se zkrácený výklad o historii druhé největší sbírky egyptského umění v naší republice, kterou v těchto dnech bohužel nemůžete v moravskotřebovském muzeu vidět. 
  1. Přečtěte si text. Jistě zjistíte, že v něm není něco v pořádku. 
  TEXT ke stažení ZDE.
  2. Seřaďte odstavce tak, jak mají jít správně za sebou. Kdo se v úterý díval na Českou televizi (Škola doma https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610001/), popř. splnil všechny úkoly, které jsem ve středu zadala, už ví, jakou má použít ke splnění tohoto úkolu strategii. 
  3. Na edupage máte připravený odpovědní formulář. Stačí doplnit písmeno ke správnému odstavci. 
  4. Všechna cizí slova, kterým v textu nerozumíte, vyhledejte Internetové jazykové příručce https://prirucka.ujc.cas.cz/. Do políčka "Slovníková část" zadejte slovo, dejte vyhledat a poté klikněte na odkaz ASCS (Akademický slovník cizích slov) nebo SSČ (Slovník spisovné češtiny), SSJČ (Slovník spisovného jazyka českého)


  _______________________________________

  Čtvrtek 19. 3. 2020 - mluvnice

  Slovesa opakování
  Dnes budete pracovat s online učebnicí ČJ a velkým školním sešitem.
  S čím máte obvykle problém je rozpoznat jednoduché a složené slovesné tvary!
  1. Zápis do velkého sešitu.
  SLOVESA 
  U sloves rozeznáváme jednoduché slovesné tvary (zastaň, kamarádí) a složené slovesné tvary (aby nastaly, byl bych uměl, byla vypita). I v případě složených slovesných tvarů se z významového hlediska jedná o tvar jednoho slovesa (jednoho přísudku).
  Rozuměj: Jeden přísudek může být tvořen více slovy. Počet přísudků = počet vět v souvětí.
  Příklad: Dnes venku svítí slunce. ("svítí" je jednoduchý tvar slovesa tvořený jedním slovem a je to také jeden přísudek.)
  Kdyby bylo bývalo včera svítilo slunce, šel bych ven. ("bylo bývalo svítilo" a  "šel bych" jsou složené slovesné tvary.  "bylo bývalo svítilo" -3 slova, "šel bych" - 2 slova. V tomto příkladu se jedná o dva přísudky a jde tedy o souvětí. )

  2. Procvičte si slovesné tvary ve cvičení 1  https://zcsol.cz/index.php? 
  s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj8_slovesne_tvary Kontrolu si proveďte sami, pokud jste měli hodně chyb, nevadí, ale zkuste si cvičení vyplnit ještě jednou.

  3. Pokračuj v zápisu do sešitu. 

  Složené slovesné tvary 
  Při tvoření složených slovesných tvarů používáme:
  infinitiv - trpě-t, děla-ti (knižně), mo-ci (infinitiv v českém jazyce končí na -t, -ti, -ci)
  příčestí činné (minulé) - sedě-l, ved-l (příčestí činné končí na -l /-la, -lo/)
  příčestí trpné - nese-n, sraž-en, pokry-t (příčestí trpné končí na -n, -en, -t /-na, -no, -ena, -eno, -ta, -to/)
  pomocné sloveso - v češtině zejména slovesa být a bývat ve všech svých tvarech (jsem, byl, budu, bych, býval ad.)
  Pomocné sloveso být nejčastěji používáme při vytváření složených slovesných tvarů; většinu ostatních sloves označujeme za slovesa plnovýznamová.
  4. Procvičte si slovesné tvary ve cvičení 2 a 3 ve stejné online učebnici.   https://zcsol.cz/index.php? 

  RADA: Všechny tvary každého spisovného slovesa najdete v internetové příručce českého jazyka. Níže se podívejte, jaké tvary lze tvořit od slovesa  učit (přechodníkům nemusíte věnovat v této chvíli pozornost).


  _______________________________________________

  Středa 18. 3. 2020 - mluvnice

  Dnes opakování  SLOVESA.
  Umíte určit:
  osobu (1./2./3.), číslo (j./ mn.), způsob (oznamovací/rozkazovací/podmiňovací), u způsobu oznamovacího pak umíte ještě určit čas (minulý/přítomný/budoucí) a pak byste měli z loňska umět určit rod (činný/trpný). Jestli si něčím nejste jistí (nejspíš by to byl rod), napište mi.
  1. Do prac. sešitů si určete vše, co umíte u sloves v titulcích z novin.

  Sem položte doklad, ustupte, tady máte peníze. Jak budou pošťáci doručovat důchody
  Koronavirus spojil české módní návrháře! Zadarmo šijí roušky po stovkách!
  Odříznuté Česko: Na pražském letišti byly zrušeny lety (tento titulek jsem trochu pozměnila).

  2. Pokud jste se nedívali včera na výuku v televizi, učiňte tak nyní. Opakování podmiňovacího způsobu je v druhém bloku, ale doporučuji kouknout na všechno.

  To je dnes asi vše.

  _______________________________________

  Úterý 17. 3. 2020 ČJ - literatura

  Krásný nový týden přeji. 
  Dnešní úkoly jsou dvojího druhu.
  1. Kontrola
  Zkontrolujte si, zda jste nezapomněli dokončit miniknížečku, kterou jsme si ještě ve škole složili. Jednalo se o doplnění adresy na pohlednici pro B. Němcovou. Kde pobývala, najdete na níže v odkazu.https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1. Mimo to jste měli vyhledat a doplnit  pojmy jako satira, epigram, realismus. Knížečku si nalepte do sešitu z literatury. Na přední stranu pak nadepište titulek - název vaší miniknihy. To je tedy ještě shrnutí úkolu z minulého týdne. Předpokládám, že mnozí mají tento úkol splněný, takže mohou postupovat rovnou dál.
  2. Další úkoly jen doplňují první. 
  Poslechněte si audio Českého rozhlasu o životě B.Němcové  https://dvojka.rozhlas.cz/749-schuzka-klikata-zivotni-cesta-pani-bozeny-7940875
  3. Ze Čtenářského deníku vám vybírám povídku B. Němocové Divá Bára, samozřejmě rovněž k poslechu. Kdo zvládne všechny tři díly, má možnost zapsat si do Čtenářského listu další přečtenou knihu (Z binga se hodí do políček AUDIOKNIHA, nebo KLASIKA)
   https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-diva-bara-7963680

  Druhý úkol je pro všechny, neboť si připomínáme letos 200. výročí narození slavné spisovatelky. Třetí úkol si "nadávkujte" dle potřeby, ale domnívám se, že kousek audia zvládne každý.
  ______________________________

  Pátek 13. 3. 2020 ČJ - sloh

  Dnes jen velmi krátce. V návaznosti na aktuální situaci měním trochu téma. Pravděpodobně všichni budete tento měsíc komunikovat pomocí e-mailů. Proto:
  1. Prostudujte text na https://www.cervenapropiska.cz/2019/04/jak-napsat-formalni-e-mail.html
  2. Napište mi e-mailem na horakovas@2zsmtrebova.cz, jaké informace pro vás byly v článku nové nebo zajímavé. E-mail nemusí být dlouhý, ale je třeba, aby měl všechny náležitosti, byl správně formulován atd. Do předmětu uveďte ČJS 13.3. 8C . Vaše e-maily očekávám do konce příštího týdne, tj.do 20.3. Doporučuji však učinit úkol neprodleně, a to ze dvou důvodů:
  1. e-maily budete během příštího týdne psát a bylo by dobré, kdyby byly správně,
  2. na úkol nezapomenete,
  3. nenakupí se vám práce, když se bude blížit deadline.

  Pojmy:

  ________________________________

  Čtvrtek 12. 3. 2020 ČJ - mluvnice

  1. Opakování ČÍSLOVKY
  učebnice str. 32-34 (jedná se o připomenutí učiva minulých ročníků) - ústně.
  Ve cvičení 2a) dejte pozor na číslovky dva, oba, které se ve spojitosti s podstatnými jmény označujícími části lidského nebo zvířecího těla skloňují jinak. Nejzřetelnější je to v 7.pádě, kde se používá koncovka - ma (Př. Dítě tleskalo svýma ručičkama./ Hodiny se štíhlými ručičkami.)
  Mrkněte také na souhrn všeho skloňování a ověřte si, zda to umíte na konci stránky na http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_sklonovani.php
  2. Zápis do velkého sešitu (vysvětlení na méně než 280 znaků)

  Číslovky - časté chyby 
  3. Zkontrolujte si, zda jste opravdu cvičení 33/2a nezapomněli udělat! Může se něco z něj objevit v on-line testu v příštím týdnu.

  4. Do pracovních sešitů (malé se zeleným kolečkem) vypracujte rozbor dvou vět  jednoduchých. Určete slovní druhy, větné členy a vypracujte graf. V druhé větě je několikanásobný větný člen.

  Školní vyučování probíhá v dnešních dnech poněkud nestandardně.

  Všichni žáci nyní musí pracovat samostatně a mnohem zodpovědněji.

  ___________________________

  Středa 11. 3. 2020 ČJ - mluvnice


  1. Opakování koncovek -ovi/-ovy
  Projděte si znovu na

  2. ZÁJMENA
  a) Opakování.  Učebnice strana 30/4, 30/5 - doplňování písemně do procvičovacího sešitu (kdo poztrácel sešity, asi bude nutné je znovu pořídit).
  b) Skloňování zájmena TÝŽ/TENTÝŽ.
  Prostudovat vysvětlení užívání v učebnici na stranách 30-31.
  Vyzkoušet, zda  učivu rozumíte,  v on-line cvičení na https://www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-tyz-tentyz-taz-tataz-totez-pra-1138-8996.html Test můžete vypracovávat s učebnicí.

  3. Opakování pravopisu mě/mně a psaní interpunkce v on-line testu na edupage. Na vypracování máte 15 minut od spuštění. Jedná se zároveň o test systému.

  Žádné komentáře:

  Okomentovat