středa 15. května 2019

Tipy do výuky: Architektura ve škole

Architektura – současná architektura – současná architektura v místě, kde žiji (učím). Tato spojení napovídají, že zapojení do výuky se nabízí v mnoha tématech, průřezová nevyjímaje. Mnoho námětů na projektové vyučování naleznete na http://www.architektiveskole.cz/. Pro přístup k metodikám podkladům u jednotlivých příspěvků je nutné se registrovat. Výměnou za vaše údaje však dostanete kompletně zpracované přípravy, včetně metodických listů.
Zdroj: Konference Architektura dětem

Další zajímavé informace lze najít na stránkách konference www.architekturadetem.cz , která otevírá diskuzi o tom, jak herní prostory ve městech reagují na potřeby dětí, jaká úskalí a specifika sebou nese proces jejich navrhování a provozování a v neposlední řadě také, jak v dětech probudit zájem o jejich nejbližší okolí a jak je zapojit do jeho proměny.

Jak zapojit děti do procesu navrhování ukazuje videozáznam z konference.

Za inspirační zdroj patří poděkování Ing. arch. Petru Leškovi z ateliéru Projektil architekti. Kromě práce na návrzích soukromých i veřejných staveb (mj. mnoha knihoven) se věnuje osvětě nejen mezi dospělými, ale také prostřednictvím workshopů na základních školách. Je členem České komory architektů, kde je v popředí jeho zájmu problematika architektonických soutěží a zadávání veřejných zakázek.

(Večer na téma Architektura a město, Svitavy 14.5.2019)