čtvrtek 28. března 2019

Výtvarná aktivita: Párátková architektura

Kdo si hraje, nezlobí. Platí to i pro vyšší ročníky. Žáci 8.tříd i deváťáci dostali namočený hrášek a přinesli si párátka. Úkol zněl jasně - vytvořit stavbu - objekt. Zaujetí i těch, kdo výtvarku "moc nemusí", bylo až překvapivé.
Samotné aktivitě předcházel výklad na téma moderní architektura, funkcionalismus. Prezentace ZDE.

Postup: 

Žáci se rozdělili do dvojic dle osobních preferencí. (Nebo podle toho, kdo zrovna nezapomněl, že si má donést do výuky párátka.) Kdo chtěl, mohl pracovat samostatně. Společně vytvořili modely objektů, přičemž se měli zamyslet nad funkcí navrhovaných staveb. Dalším úkolem pro jednoho ze dvojice bylo nakreslit objekt z přímého, nebo plobočního pohledu a navrhnout okenní a dveřní prvky, nebo fasádu. Druhý ze dvojice zakreslil půdorysné členění, popř. vybavení. Společně pak měli doplnit slovní popis stavby a její funkce (funkcí).

Pomůcky: 

párátka (donesli žáci) + doporučení mít 2 až 3 balení na prodej pro zapomnětlivce, 1 balení zeleného neloupaného hrachu (namočeného přes noc) - dobré je počítat s 0,5 kg na jednu početnější třídu. (0,5 kg stačí i na dvě méně kreativní třídy, ale je nutné nevyužitý hrášek znovu vybrat.), mističky nebo kelímky od jogurtů na odsypání (osvědčily se misky od Skyrů z Mléka do škol).

Mezipředmětové vazby: 

matematika  - čtyřstěn (tetraedr), krychle, kvádr, objem, obsah
občanská výchova - dědictví UNESCO (Vila Tugendhat); místo, kde žiji
dějepis -  období  tzv.1. republiky
přírodopis - hrách setý (Pisum sativum), čeleď bobovité
výchova ke zdraví - význam luštěnin v potravě, způsob přípravy
český jazyk - popisPoděkování: ZŠ T. G. Masaryka Svitavy za nápad a paní učitelce Jitce Skalické za informace ohledně namáčení hrachu.